Įeiti
Publikuota: 2024-04-03. Atnaujinta: 2024-04-03

VERT nutarė derinti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius


​​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro  ilgalaikio turto nusidėvėjimo laikotarpius.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras pateiktame prašyme prašė atliekų tvarkymo veikloje naudojamam ilgalaikiam turtui nustatyti kitą, nei Atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše (toliau – Aprašas), nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį. Taip pat įstaiga prašė nustatyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpį ilgalaikiam turtui, kurio skaičiavimo laikotarpiai nėra nustatyti Apraše.

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-04-02 posėdžio medžiaga galite čia.