Įeiti
Publikuota: 2024-04-03. Atnaujinta: 2024-04-03

ACER siūlo patobulinti elektros energijos regioninių koordinavimo centrų ataskaitų teikimą


​​Kovo 13 d. ACER paskelbė pirmąją stebėsenos ataskaitą dėl regioninių koordinavimo centrų (RKC) pareigų vykdymo.

RKC – institucinė struktūra, kurios veikla apima perdavimo sistemos operatorių sistemos apsaugos ir atkūrimo planų nuoseklumo vertinimą, regioninį tinklo perkrovų planavimo koordinavimą, analizę po eksploatavimo sutrikimų. Vykdydamos savo užduotis, RKC  prisideda prie geresnio tarptautinio koordinavimo, bendradarbiavimo ir tiekimo saugumo bei patikimumo didinimo.

 

Ši pirmoji ACER ataskaita buvo parengta glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis (NRI), o prie jos rengimo prisidėjo Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) ir RKC. Ji apima 2022 m. antrojo pusmečio ataskaitinį laikotarpį (RKC ataskaitas teikė 2023 m.).

Ką nustatė ACER?

  • Dauguma RKC pateikė ataskaitas apie 7 iš 16 privalomų savo funkcijų.
  • RKC iš esmės pateikė išsamias ataskaitas ACER ir NRI apie visiškai arba iš dalies įgyvendintas funkcijas, išsamiai nurodydami kiekvienos iš jų įgyvendinimo stadiją ir terminus.
  • RKC nepateikė ataskaitų apie funkcijas, kurių įgyvendinimui dar tik atlieka paruošiamuosius darbus arba dėl kurių dar nėra patvirtintų atitinkamų metodikų. Dėl to susidarė 5 funkcijų, kurios nuo 2022 m. priklauso nuo metodikų įgyvendinimo pažangos, ataskaitų spraga.

 

Ką rekomenduoja ACER?

ACER nurodo sritis, kuriose RKC ataskaitos gali būti aiškesnės. Visų pirma ACER siūlo geriau apibrėžti:

  • Ataskaitose naudojamus pagrindinius veiklos rodiklius, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir nuosekli stebėsena.
  • Terminologiją, vartojamą skirtingiems užduočių įgyvendinimo etapams.
  • Stebėsenos procesą.

ACER teikia rekomendacijas būsimoms ataskaitoms, siūlydama RKC:

  • Išsamiau aprašyti įgyvendinimo grafiką arba planą.
  • Jei reikia, paaiškinti užduočių rotaciją.
  • Pagrįsti priežastis, dėl kurių vėluojama įgyvendinti užduotį, jei taikoma metodika.

Kokie yra tolesni veiksmai?

Kitą ACER stebėsenos ataskaitą planuojama parengti 2025 m. pradžioje ir ji apims 2023 m. RKC ataskaitinį laikotarpį.

Išsamiau sužinoti galima čia.

Kas dar naujo?

ACER neseniai iš dalies pakeitė regioninių elektros energijos krizių scenarijų nustatymo metodiką. Dabar ENTSO-E bendradarbiaus su RKC (ir kitais subjektais), kad nustatytų svarbiausius scenarijus regioniniu lygmeniu (įskaitant tarpvalstybinę priklausomybę). Apie tai išsamiau skaitykite čia.