Įeiti
Publikuota: 2024-04-03. Atnaujinta: 2024-04-03

ACER atnaujino gaires dėl ataskaitų teikimo apie SGD tiekimo ir elektros energijos pirkimo sutartis pagal REMIT


Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) praneša, kad po išsamių konsultacijų (2023 m. lapkričio 15 ir 16 d. ACER organizuoti apskritojo stalo susitikimai dėl REMIT, internetu) su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, siekiant pagerinti REMIT duomenų ir ataskaitų parengimą bei teikimą, susijusį su suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimo ir elektros energijos pirkimo sutartimis (PPA) taip pat užtikrinant Europos energijos rinkų vientisumą bei skaidrumą, 2024 m. kovo 13 d. išleidžia atnaujintus REMIT dokumentus:

  • Pranešimų apie sandorius vartotojo vadovo leidinį (angl. Transaction Reporting User Manual (TRUM)) ir jo priedus (II, IV, VI, VIII);
  • Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) apie sandorių ataskaitų teikimą leidinį (angl. FAQs on REMIT transaction reporting).

Pranešimų apie sandorius vartotojo vadovo leidinio (TRUM) pakeitimuose ir jo prieduose pateikiamos gairės dėl sandorių susijusių su SGD tiekimo ir elektros energijos pirkimo sutartimis, įskaitant naujas sutarčių rūšis ir energetikos prekes, ataskaitų teikimu. Įtrauktas naujas VIII priedas, kuriuo siekiama dar labiau palengvinti ataskaitų apie SGD tiekimo sutartis teikimą bei atitiktį REMIT reikalavimams.

Atnaujintame 16-ajame DUK dėl REMIT sandorių ataskaitų teikimo leidinyje pateikiamos gairės dėl ataskaitų teikimo apie sandorius, susijusius su lokaliais lankstumo produktais ir paaiškinimai dėl ataskaitų apie dujų transportavimo sutartis, susijusias su pajėgumų konversija ir pajėgumų didinimu. Atnaujintas DUK leidimas yra papildytas naujais dažniausiai užduodamais klausimais siekiant geriau suprasti prekybos tendencijas ES rinkose.

Visi šie dokumentai yra pasiekiami per naująją REMIT žinių duomenų bazę  (angl. knowledge base). Ši duomenų bazė yra susieta ir pasiekiama per ACER internetinę svetainę.​