Įeiti
Publikuota: 2024-03-28. Atnaujinta: 2024-03-28

VERT įpareigojo UAB „Enefit“ vykdyti įsipareigojimus pagal perimtą sutartį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp vartotojo ir UAB „Enefit" dėl bendrovės vienašališkai pakeistos elektros tiekimo sutarties.

Vartotojas kreipėsi į VERT su prašymu išnagrinėti ginčą, kilusį dėl elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties, perimtos iš UAB „EGTO energija“, vykdymo. UAB „EGTO energija“ nutraukus veiklą, vartotojui elektros energijos tiekimą užtikrino UAB „Enefit“.

Ginčo nagrinėjimo metu VERT konstatavo, kad UAB „Enefit“ pakeitė UAB „EGTO energija“ sutartį, nesilaikė buvusio tiekėjo sutartyje nustatytos sutarties keitimo tvarkos, todėl UAB „EGTO energija“ sutartis turi būti laikoma galiojanti ir vykdoma.

Išnagrinėjusi ginčo nagrinėjimo metu surinktą informaciją, VERT nutarė tenkinti vartotojo prašymą ir įpareigojo UAB „Enefit“ atstatyti iš UAB „EGTO energija“ perimtos sutarties galiojimą ir vykdyti įsipareigojimus pagal minėtą sutartį. Taip pat VERT įpareigojo UAB „Enefit“ per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo įsigaliojimo dienos informuoti VERT ir vartotoją apie nutarimo vykdymą.


​​Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite 
čia.