Įeiti
Publikuota: 2024-03-22. Atnaujinta: 2024-03-22

VERT patikrinimo metu nustatė pažeidimus UAB „Litesko“


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) baigė UAB „Litesko“ planinį patikrinimą.

Patikrinimo metu įvertintas reguliuojamoms veikloms priskirtų sąnaudų, dengiamų reguliuojamų veiklų pajamomis, pagrįstumas. Patikrinimo metu vertintas 2015 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpis.

Tikrinimo komisija nustatė neatitikimus 10 įmonės filialų – Alytuje, Biržuose, Druskininkuose, Kelmėje, Marijampolėje (3 filialai), Telšiuose, Palangoje bei Vilkaviškyje – bei siūlo Biržų, Druskininkų, Marijampolės ir Telšių filialams nustatant šildymo kainas įvertinti bendrovės papildomai gautas pajamas 2016-2017 m. laikotarpiu – tokiu būdu paaiškės, ar susidaro vartotojams grąžintina suma.

Taip pat įmonė įpareigota anksčiau paminėtiems 4 bei Kelmės filialui, rengiant reguliuojamos veiklos ataskaitas, atsižvelgti į nustatytus neatitikimus teisės aktų reikalavimams – turto nusidėvėjimo, teisinių, tyrimų, konsultacijų ar panašaus pobūdžio paslaugų sąnaudų, kurios nėra susijusios su saugiu ir patikimu šilumos tiekimu vartotojams bei nėra būtinos užtikrinti reguliuojamų veiklų saugumą, priskyrimu reguliuojamos veiklos būtinosioms sąnaudoms.