Įeiti
Publikuota: 2024-03-05. Atnaujinta: 2024-03-05

Keičiasi prijungimo prie AB ESO tinklų įkainiai


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti, kad vartotojai už įrenginių prijungimą prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) skirstomųjų tinklų mokėtų pagrįstą kainą, patvirtino prijungimo įkainius atskiroms vartotojų grupėms.

Nauji įkainiai bus taikomi apskaičiuojant prijungimo įmoką asmenims, kurie sutartis dėl elektros įrenginių prijungimo pasirašys nuo 2024 balandžio 1 d.

Asmenys, kuriems techninės sąlygos išduotos iki 2024 m. balandžio 1 d., tačiau prijungimo paslaugos sutartis nėra sudaryta, iki šių sąlygų galiojimo pabaigos turi galimybę pasirinkti, pagal kokią prijungimo paslaugos kainodarą (galiojusią iki 2024 m. balandžio 1 d. ar nuo 2024 m. balandžio 1 d.) bus apskaičiuota prijungimo paslaugos įmoka.

I, II ir III vartotojų grupėms įkainis už 1 kW leistinos naudoti galios įrengimą ar padidinimą didėja nuo 81,13 iki 95,04 proc. Įkainių augimą lėmė išaugusios ESO ir rangovų medžiagų kainos, padidėjusios sąnaudos atlikus darbus pagal sutartis su rangovais, kapitalizuoto darbo užmokesčio sąnaudos.

Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius (100 proc.) (be PVM):

Vartotojų gr​upė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinos naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur

(nurodytas kartu su 1 kW tinklų plėtros įkainiu)Maksimalus kompensuotinas projektavimo įkainis, Eur


Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur

1 kW tinklų plėtros įkainis, Eur

(tik vartotojams, kurie jungiasi pagal Operatoriaus patirtas faktines sąnaudas)

I grupė
170,3620,211 662,0816,51
II grupė
246,5124,121 681,4416,51
III grupė
573,7547,211 788,6816,51
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia didesnė nei 500 kW2 153,0116,51
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW arba geometrinis atstumas iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės>1000 m4 896,0616,51

 

Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainiai pažeidžiamiems vartotojams (20 proc.) (be PVM):

Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinos naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur

(nurodytas kartu su 1 kW tinklų plėtros įkainiu)​Maksimalus kompensuotinas projektavimo įkainis, Eur


Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur

1 kW tinklų plėtros įkainis, Eur

(tik vartotojams, kurie jungiasi pagal Operatoriaus patirtas faktines sąnaudas)

I grupė34,0716,171 329,663,30
II grupė
49,3019,301 345,153,30
III grupė114,7537,771 430,94
3,30
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia didesnė nei 500 kW arba geometrinis atstumas iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės>1000 m

1 722,413,30


Kiti vartotojai, išskyrus (1) pažeidžiamus vartotojus, (2) vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų
  tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios, bei (3) vartotojus, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, ir gamintojus, kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, taip pat statytojus (užsakovus), kurie pageidauja, suderinę su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimo darbus) apmoka 50 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir Tarybos patvirtintą įkainį, išskyrus atvejus, kai kituose įstatymuose nustatyta kitaip.

Įkainiai ir kaina nurodyta (be PVM):

Vartotojų grupė

Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinos naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur

(nurodytas kartu su 1 kW tinklų plėtros įkainiu)Maksimalus kompensuotinas projektavimo įkainis, Eur


Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur

1 kW tinklų plėtros įkainis, Eur

(tik vartotojams, kurie jungiasi pagal Operatoriaus patirtas faktines sąna​udas)

I grupė
85,1810,11831,04
8,25
II grupė
123,2612,06840,728,25
III grupė
286,8823,61894,348,25
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia didesnė nei 500 kW arba geometrinis atstumas iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės>1000 m1 076,518,25

 

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina vartotojams, kurių įrengiama leistinoji naudoti galia ar didinama leistinoji naudoti galia ne mažesnė kaip 1 MW:

Vartotojų grupė​Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW4 406,45

 

Vartotojams, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistinąją naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinosios naudoti galios, maksimali kompensuotina projektavimo kaina atitinka 90 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtų sąnaudų vienam projekto vienetui parengti.

Įkainis už galią – mokamas priklausomai nuo naujai įsirengiamos ar didinamos galios dydžio;

1 kW tinklų plėtros įkainis visiems vartotojams vienodas įkainis, mokamas už tinklų plėtrą;

Maksimalus kompensuotinas projektavimo dydis:

Maksimali kompensuotina projektavimo kaina – suma, kuri kompensuojama vartotojui, kai šis vartotojas savo lėšomis rengia prijungimo projektą;

Maksimalus kompensuotinas projektavimo įkainis kompensuojamas vartotojui, kai šis vartotojas savo lėšomis rengia prijungimo projektą.

I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia, didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia, yra ne didesnė nei 500 kW ir kurių atstumas nuo įvadinės elektros apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės yra ne didesnis nei 100 m (imtinai);

II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia,  didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia yra ne didesnė nei 500 kW ir kurių atstumas nuo įvadinės elektros apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės yra virš 100 m iki 400 m (imtinai);

III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia, didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia arba suminė leistina naudoti galia yra ne didesnė nei 500 kW ir atstumas nuo įvadinės elektros apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės yra virš 400 m iki 1 000 m (imtinai).

Kitiems vartotojams, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia, didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia ar suminė leistina naudoti galia yra didesnė nei 500 kW arba mažesnė nei 500 kW ir geometrinis atstumas nuo įvadinės elektros apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės didesnis nei 1 000 m, prijungimo įkainiai nėra nustatomi, bet šiems vartotojams apskaičiuojami ir nustatomi maksimalūs kompensuotini projektavimo dydžiai ir 1 kW tinklų plėtros įkainis.


Išsamiai susipažinti su VERT 2024-02-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.