Įeiti
Publikuota: 2024-02-28. Atnaujinta: 2024-02-28

VERT pakoregavo AB „ESO“ gaminančių buitinių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainas


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakoregavo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainą gaminantiems buitiniams vartotojams.

Vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 4 ir 5 dalimis bei Metodikos 5 punktu, Paslaugų kaina yra diferencijuojamos pagal įtampas, prie kurių yra prijungti buitinių gaminančių vartotojų elektros energijos vartojimo objektai, bei apskaičiuojama keturiais variantais:

  • I variantas: Paslaugų kaina, mokama už 1 kWh atgauto iš ST elektros energijos kiekio, kurį buitinis gaminantis vartotojas prieš tai buvo pagaminęs ir patiekęs į ST;
  • II variantas: Paslaugų kaina, mokama už 1 kW buitinio gaminančio vartotojo elektrinės leistinos generuoti galios;
  • III variantas: Paslaugų kaina, išreikšta elektros energijos kiekio procentiniu dydžiu nuo kaupimo laikotarpiu buitinio gaminančio vartotojo į elektros tinklus patiektos elektros energijos kiekio;
  • IV variantas: Paslaugų kaina, prilyginta pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos tarifui.

Koreguotos paslaugų kainos būtų šios:

  • I variantas: vidutinės įtampos (VĮ) tinkluose kaina mažėja iki 0,026 EUR/kWh (13,3 proc. mažiau), žemos įtampos (ŽĮ) tinkluose – iki 0,055 EUR/kWh (6,8 proc. mažiau);
  • II variantas: atsiskaitant kas metus, VĮ kaina mažėja iki 22,16 Eur/kW/metams (13,1 proc. mažiau), ŽĮ – iki 48,52 Eur/kW/metams (6,7 proc. mažiau). Tuo tarpu atsiskaitant kas mėnesį kainą VĮ mažėja iki 1,85 Eur/kW/mėn. (13,1 proc. mažiau), o ŽĮ – 4,04 Eur/kW/mėn. (6,9 proc. mažiau);
  • III variantas: VĮ procentas mažėja iki 20 proc. (9,1 proc. mažiau), o ŽĮ – iki  32 proc. (3 proc. mažiau).


Naudojimosi ESO tinklais paslaugų kaina koreguojama atsižvelgiant į tai, jog buvo patikslinti ESO leistinų elektros energijos skirstymo paslaugų pajamų lygiai.

Naujos paslaugų kainos įsigalios nuo 2024 m. balandžio 1 d.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-02-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.​