Įeiti
Publikuota: 2024-02-28. Atnaujinta: 2024-02-28

Patvirtinta pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarka


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašą. Apskaičiuojant metinį gamybos kiekį bus vertinamas:

  • Elektrinėse, ilgiau kaip metus gaminančiose elektros energiją, praėjusiais kalendoriniais metais pagamintas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis. Šis kiekis būtų nustatytas pagal operatorių pateiktus duomenis apie į tinklus patiektą elektros energijos kiekį, pagamintą elektrinėse, kurios veikia metus ar ilgiau, ir papildomai įtraukiant elektros energijos kiekį, kuris buvo pagamintas gamintojų, kurių elektrinių leistina generuoti galia lygi nuliui, ir gaminančių vartotojų elektrinėse pagamintas ir iš karto suvartotas elektros energijos kiekis. Pastarieji du kiekiai būtų apskaičiuojami pagal atitinkamos rūšies elektrinių įrengtąsias galias ir 1 MW tenkantį gamybos kiekį, apskaičiuotą pagal į tinklus patiektą kiekį atitinkamos rūšies elektrinėje;
  • Planuojamas pagaminti elektros energijos kiekis, kuris apskaičiuojamas kaip suma  elektrinėse, trumpiau kaip metus gaminančiose elektros energiją, planuojamo pagaminti metinio elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio ir asmenų, turinčių leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba prijungimo sąlygas, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, elektrinėse planuojamo pagaminti metinio elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio. Šie kiekiai būtų apskaičiuojami pagal operatorių pateiktus duomenis apie minėtų atitinkamos rūšies elektrinių įrengtąsias generuoti galias ir 1 MW gamybos kiekio, o hibridinių elektrinių kiekis būtų lygus atitinkamai hibridines elektrines sudarančių atitinkamos rūšies atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių elektrinių įrengtųjų galių (G) padaugintų iš nustatyto 1 MW gamybos kiekio (K) sumos 0,98 daliai;
  • Asmenims, dalyvavusiems VERT 2019 metais ar vėliau organizuotų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose, paskirtas elektros energijos gamybos kiekis. Šis kiekis būtų lygus aukcionų laimėtojams paskirtam metiniam elektros energijos kiekiui.

Informaciją, reikalingą metiniam gamybos kiekiui apskaičiuoti, operatoriai teiktų kasmet iki vasario 1 d., o siekiant apskaičiuoti metinį gamybos kiekį 2024 m. sausio 1 d., operatoriai šią informaciją turi pateikti VERT per 5 darbo dienas nuo nutarimo įsigaliojimo.

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-02-28 posėdžio medžiaga galite ČIA.