Įeiti
Publikuota: 2024-02-27. Atnaujinta: 2024-02-27

VERT kreipiasi į nepriklausomus elektros tiekėjus dėl netesybų bei kitų mokesčių vartotojams grąžinimo


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) kreipiasi į nepriklausomus elektros energijos tiekėjus (NET), kad šie grąžintų nuo 2021 m. liepos 15 d. iš buitinių vartotojų ir mažų bei labai mažų įmonių gautas netesybas ir kitus mokesčius, pritaikytus keičiant elektros tiekėją ar nutraukiant sutartį bei atsisakytų visų šiuo metu pareikštų reikalavimų dėl netesybų ir bet kokių mokesčių mokėjimo minėtoms vartotojų grupėms. Taip pat reikalaujama nutraukti išieškojimo veiksmus, pakoreguoti egzistuojančias sutartis su buitiniais vartotojais bei mažomis ir labai mažomis įmonėmis, kad netesybos ar kiti mokesčiai nutraukiant sutartis ar keičiant tiekėją negali būti taikomi.

Europos Komisija yra pateikusi nuomonę dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių. Lietuvos atveju ši direktyva į nacionalinę teisinę bazę perkelta taip, jog namų ūkiai bei mažos įmonės neturi mokėti NET pakeitimo ar sutarties nutraukimo mokesčių.

Todėl VERT laikosi nuomonės, jog elektros tiekėjai neturėjo teisės iš vartotojų reikalauti susimokėti netesybas ir kitus mokesčius, todėl dabar turi prievolę gautas lėšas grąžinti.

Kaip elgtis vartotojui?

Vartotojai, kurie šiuo metu turi galiojančias elektros energijos tiekimo sutartis ir nori jas nutraukti, gali tai daryti be netesybų ir  papildomų mokesčių.

Vartotojai, kuriems buvo nurodyta sumokėti netesybas ar kitus mokesčius ir jie tai padarė (nutraukė sutartį ir pakeitė tiekėją arba sudarė naują sutartį su tuo pačiu tiekėju), taip pat vartotojai, kurie mokėjimų dar neatliko, savo iniciatyva gali raštu kreiptis į NET, su kuriuo sudaryta sutartis buvo nutraukta, reikalaudami grąžinti sumokėtas netesybas, kitus sutarties nutraukimo mokesčius arba anuliuoti tiekėjų išrašytas, bet dar neapmokėtas sąskaitas. Gavęs tiekėjo atsakymą, kuris vartotojo netenkina, arba negavęs atsakymo per 30 dienų nuo kreipimosi į tiekėją dienos, vartotojas su tais pačiais reikalavimais tiekėjo atžvilgiu turi teisę kreiptis į VERT dėl ginčo nagrinėjimo ikiteismine tvarka. Ikiteisminė tvarka nėra privaloma, todėl vartotojai taip pat turi teisę kreiptis tiesiogiai į bendrosios kompetencijos teismą.

Tie vartotojai, kurie yra sulaukę elektros tiekėjo reikalavimo sumokėti netesybas ar kitus mokesčius gali kreiptis į VERT dėl jų pagrįstumo.

Tuo tarpu tie vartotojai, kurie šiuo metu dalyvauja teisminiuose procesuose, toliau gali ginti savo interesus teisiniais būdais.​​