Įeiti
Publikuota: 2024-02-19. Atnaujinta: 2024-02-19

VERT patvirtino LITGRID AB atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartines sąlygas


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vadovaudamasi Komisijos reglamentu (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, patvirtino LITGRID AB atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartines sąlygas.

Atnaujinta tvarka turėtų labiau skatinti rinkos dalyvius išvengti patiriamo disbalanso ir užtikrinti nuoseklų ir labiau harmonizuotą atsiskaitymo už disbalansą taisyklių taikymą, tuo pačiu prisidedant prie elektros energijos sistemos efektyvumo didinimo galutinių vartotojų naudai.

Atlikti šie sutarties pakeitimai:

  • Atliktos korekcijos dėl 1 valandos laiko vieneto keitimo į 15 min.;
  • Pakoreguota nuostata dėl balanso struktūros vartojimo ir gamybos profilių;
  • Papildyta dėl informavimo apie rekvizitų pakeitimą;
  • Papildyta informacija dėl Bendrovės informacinių sistemų ir nuotolinės prieigos naudojimo taisyklių (15.1 papunktis);
  • Įtvirtintos sąlygos dėl asmens duomenų tvarkymo;
  • Atnaujintas Priedas Nr. 1 „Informacijos mainų reglamentas“;
  • Atnaujintas Priedas Nr. 2 „Disbalanso apskaitos taisyklės“;
  • Atliktos kitos neesminių sąlygų ir redakcinės korekcijos.

Sutarties nuostatos bus pradedamos taikyti ne anksčiau kaip per vieną mėnesį nuo VERT nutarimo, patvirtinančio Sutarties sąlygas, įsigaliojimo dienos. Sutarties sąlygas numatoma pradėti taikyti nuo 2024 m. kovo 20 d.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-02-15 posėdžio medžiaga galite ČIA. ​