Įeiti
Publikuota: 2024-02-15. Atnaujinta: 2024-02-15

Pratęstas „EGTO energija“ elektros permokų grąžinimo prašymų priėmimas


​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pratęsia prašymų dėl UAB „EGTO energija“ buitinių vartotojų permokų grąžinimo terminą iki vasario 29 d. 17:00. UAB „EGTO energija“ klientai buitiniai vartotojai, kurie yra permokėję UAB „EGTO energija" pinigines sumas šio tiekėjo tiekimo laikotarpiu, turi VERT pateikti šiuos dokumentus:

  1. Užpildytą ir pasirašytą prašymo formą  su nurodytais buitinio vartotojo duomenimis (būtina);
  2. UAB „EGTO energija“ sąskaitą su nurodyta permokos suma;
  3. Permokos sumą UAB „EGTO energija“ patvirtinantį Tarpusavio įsiskolinimų suderinimo aktą (būtina).

Vartotojų prašymai priimami elektroniniu paštu [email protected], paprastu ar registruotu paštu adresu Verkių g. 25C-1, Vilnius, arba atvykus į VERT minėtu adresu.

SVARBU! Vartotojas turi pateikti visus prašomus duomenis, tam, kad Taryba galėtų užtikrinti permokos buitiniam vartotojui grąžinimą.


Prašymo forma: NORĖDAMI ATSIDARYTI ŽEMIAU PATEIKTĄ PRAŠYMO FORMĄ .DOC FORMATU, PASPAUSKITE ČIA .

Prašau grąžinti man permoką, sumokėtą UAB „EGTO energija“.

Kliento duomenys  
Vardas, Pavardė   
Kliento kodas  
Objekto adresas  
Korespondencijos adresas  
Telefono Nr.  
Elektroninis paštas  
Gavėjo duomenys   
Vardas, Pavardė  
Banko pavadinimas  
Banko sąskaitos Nr.  
Grąžintina permokos suma  

 

       _____________                                                                                                                            __________

       Vardas Pavardė                                                                                                                               Parašas

                                                                          

VERT, išnagrinėjusi visus tinkamai ir laiku pateiktus buitinių vartotojų prašymus, kreipsis į finansų įstaigą ir pateiks rašytinį reikalavimą ir jį patvirtinančius dokumentus dėl prievolių įvykdymo užtikrinime nurodytos sumos. Finansų įstaiga prievolių įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, skirtą buitinio vartotojo nuostoliams kompensuoti, turi išmokėti VERT ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo VERT rašytinio reikalavimo ir jį patvirtinančių dokumentų gavimo dienos.  ​