Įeiti
Publikuota: 2024-01-23. Atnaujinta: 2024-01-23

VERT suteikė leidimą Idex Baltic UAB kontroliuojamoms įmonėms veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje


VERT įvertino gautą Idex Baltic UAB prašymą ir suteikė leidimą įmonei veikti bandomojoje inovacijų aplinkoje iki 2024 m. spalio 1 d. Bandomoji energetikos inovacijų aplinka (toliau – bandomoji aplinka) yra skirta energetikos inovacijų diegimui Lietuvos energetikos sektoriuje palengvinti, ypač, kai inovatyvių energetikos veiklų reguliavimas nėra numatytas, ar esamas reguliavimas yra nepakankamas arba neaiškus.

Bendrovės kontroliuojamos įmonės Idex Pakalniškių UAB ir Idex Paneriškių UAB, iš atsinaujinančių energijos šaltinių gamina dalį Vilniaus miesto gyventojams tiekiamos šilumos. Šilumos gamybos procese naudojamas tik biokuras, taip pat nereikalingas gamtinių dujų importas, o tai ženkliai mažina CO2 taršą. Kontroliuojamos įmonės siekia dar labiau sumažinti CO2 pėdsaką ir savo veikloje savosioms reikmėms pačios gaminti elektros energiją. Šilumos gamybos procese naudojama elektros energija būtų atsinaujinanti. Bendrovė priėmė sprendimą vykdyti investicinį projektą (energetikos inovaciją) – organinio Renkino ciklo (toliau - ORC) turbinų įrengimą, automatizavimą bei prijungimą prie skirstomųjų tinklų. Taikant ORC, termofikacinio vandens ir papildomų įrenginių pagalba gaminama elektros energija.

Leidimas suteiktas, atsižvelgiant į tai, kad įmonės pasirinkta inovacija atitinka šiuos kriterijus:

  • Nauda - leistų Kontroliuojamoms įmonėms pačioms apsirūpinti elektros energija savo reikmėms bei sumažintų iš tinklo perkamos elektros energijos kiekius ir CO2 pėdsaką, nes šilumos gamybos procese sunaudojama elektros energija būtų visiškai atsinaujinanti;
  • Bandymo reikalingumas - nesant atitinkamo teisinio reglamentavimo dėl ORC elektrinių įrenginių su asinchroniniais generatoriais veikimo, išbandyti tokio pobūdžio įrenginių įprastu rėžimu (ne bandomojoje aplinkoje) nėra galimybės;
  • Pritaikomumas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija jau yra skyrusi paramą nemažam ūkio subjektų ratui, kurie norėtų įsidiegti tokius įrenginius, bei šilumos sektoriaus rinkos dalyviai viešai deklaruoja apie ketinimus investuoti į ORC įrenginių įsirengimą;
  • Naujumas/esminis patobulinimas – Kontroliuojamose įmonėse planuojami naudoti ORC įrenginiai su asinchroniniais generatoriais yra pirmieji Lietuvoje;
  • Pasirengimas – ORC įranga yra įrengta, prijungimo prie skirstomojo tinklo darbai yra baigti, biokuro katilinės vykdo šilumos gamybos veiklą, įrengti tinklo analizatoriai.

Išsamiai susipažinti su VERT 2024-01-23 posėdžio medžiaga galite ČIA.​​​​​