Įeiti
Publikuota: 2024-01-19. Atnaujinta: 2024-01-19

VERT primena informaciją dėl leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus


Elektros energetikos įstatymo pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2024 m. sausio 1 d.

2023 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 14, 16, 17, 201, 211, 22, 31, 39, 482 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIV-2397 (toliau – Pakeitimo įstatymas), kuris numato, kad statant ar įrengiant elektros energijos gamybos įrenginius ir energijos kaupimo įrenginius, kurių leistina generuoti galia yra didesnė negu 6 MW, leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodami 48 mėnesių laikotarpiui.

Vadovaujantis Pakeitimo įstatymo  12 straipsnio 5 dalimi, asmenys, turintys galiojančius leidimus plėtoti elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo pajėgumus ir norintys pratęsti jų galiojimą Pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje išdėstyto Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 41 dalyje nurodytam laikotarpiui, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos privalo pateikti prašymą VERT dėl atitinkamo leidimo galiojimo pakeitimo.

VERT informuoja, kad asmuo, norintis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą, privalo VERT pateikti:

  1. prašymą ne vėliau kaip iki 2024 m. sausio 31 d. imtinai ([email protected] arba per Elektroninius valdžios vartus; prašymo forma ‒ Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829, 1 priedas);
  2. su skirstymo ar perdavimo operatoriumi sudarytą susitarimą dėl ketinimų protokolo pakeitimo pratęsiant ketinimų protokolo galiojimo terminą. Ketinimų protokolas turi galioti ne trumpiau, negu terminas, kuriam prašoma pratęsti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
  3. prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuris privalo galioti vieną kalendorinį mėnesį ilgiau, nei galioja ketinimų protokolas;
  4. dokumentą, patvirtinantį, kad buvo sumokėta valstybės rinkliava (70 EUR; įmokos kodas 5782).

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2024 m. sausio 1 d.

2023 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 221, 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 141 ir 204  straipsniais įstatymą Nr. XIV-2389 (toliau – Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimas), kuris numato, kad gamintojai (įtraukti į 2 GW sąrašą, patvirtintą VERT 2023 m. vasario 10 d. nutarimas Nr. O3E-170 „Dėl Asmenų, pateikusių prašymus išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, sąrašo patvirtinimo“), siekiantys toliau plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, turi teisę teikti prašymą Tarybai dėl leidimo plėtoti saulės šviesos energijos gamybos pajėgumus pratęsimo. Vadovaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimo 16 straipsnio 3 dalimi, leidimas plėtoti saulės šviesos energijos gamybos pajėgumus pratęsiamas laikotarpiui nuo leidimo plėtoti išdavimo iki šio įstatymo įsigaliojimo (t. y. iki 2024 m. sausio 1 d.).

Asmuo, norintis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą, privalo VERT pateikti:

  1. prašymą ne vėliau kaip iki 2024 m. kovo 31 d. imtinai ([email protected] arba per Elektroninius valdžios vartus; prašymo forma – Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-08-07 nutarimu Nr. 829, 1 priedas);
  2. su skirstymo ar perdavimo operatoriumi sudarytą susitarimą dėl ketinimų protokolo pakeitimo, pratęsiant ketinimų protokolo galiojimo terminą. Ketinimų protokolas turi galioti ne trumpiau, negu terminas, kuriam prašoma pratęsti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;
  3. prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą, kuris privalo galioti vieną kalendorinį mėnesį ilgiau, nei galioja ketinimų protokolas;
  4. dokumentą, patvirtinantį, kad buvo sumokėta valstybės rinkliava (70 EUR; įmokos kodas 5782).

VERT atkreipia dėmesį, kad kiekvienam leidimui turi būti teikiamas atskiras prašymas ir pateikiami nurodyti dokumentai bei reikalinga informacija. ​​