Įeiti
Publikuota: 2023-12-05. Atnaujinta: 2023-12-05

VERT nustatė UAB Komunalinių paslaugų centrui šilumos bazinį pajamų lygį ir karšto vandens kainą


​​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) UAB Komunalinių paslaugų centrui nustatė šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinį lygį 3-ų metų laikotarpiui. VERT bendrovei apskaičiavo 1 767,52 tūkst. Eur būtinųjų metinių sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą.

Projekcinė 2023 m. gruodžio mėn. šilumos bazinė kaina sudaro 12,80 ct/kWh (be PVM). Nustačius pajamų lygį, šilumos tiekėjai kiekvieną mėnesį konkrečia šilumos kainas taikys, atsižvelgdami į, pavyzdžiui, kuro, elektros ir kt. pokytį. Taikydamas mėnesio kainas, tiekėjas negali viršyti apskaičiuoto metinio pajamų lygio.

UAB Komunalinių paslaugų centro projekcinės šilumos bazinės kainos, ct/kWh be PVM

*Nėra duomenų apie galiojančioje šilumos kainoje įvertintų pastovių sąnaudų pasiskirstymą pagal sąnaudų grupes

VERT apskaičiavo 15,59 tūkst. Eur ankstesniais laikotarpiais nepadengtų bendrovės patirtų sąnaudų dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui bei elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti neatitikties ir kt. Šias nesusigrąžintas sąnaudas Kauno rajono savivaldybės taryba turi įvertinti nustatydama šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygį pirmiesiems bazinio lygio metams.

VERT taip pat nustatė UAB Komunalinio paslaugų centro karšto vandens kainos dedamąsias: projekcinė 2023 m. gruodžio mėn. karšto vandens kaina (8,82 Eur/m3) daugiabučių namų vartotojams, lyginant su galiojančia (8,18 Eur/m3), didėja 0,64 Eur/m3, daugiausia dėl pastoviųjų sąnaudų didėjimo.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-11-30 posėdžio medžiaga galite čia.