Įeiti
Publikuota: 2023-11-16. Atnaujinta: 2023-11-16

VERT nustatė elektros energijos skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomą dedamąją 2024 metams


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT)  nustatė skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildomos dedamosios, skirtos skirtumui tarp visuomeninio tiekėjo faktinių ir prognozuotų pagrįstų sąnaudų kompensuoti, dydį ‒ 0,045 ct/kWh (be PVM), kuris įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d.

Papildoma dedamoji skirta padengti visuomeninio tiekėjo elektros energijos įsigijimo sąnaudų skirtumui, susidariusiam tarp VERT nustatytų ir faktinių kainų bei pagrįstų sąnaudų, taip pat skirtumui tarp VERT nustatytų ir prognozuojamų kainų už likusį laikotarpį, kuriam galioja nustatyti visuomeniniai elektros energijos tarifai, VERT sprendimais numatytų ir visuomeninio tiekėjo faktiškai pagrįstų sąnaudų, patirtų iki 2022 m. gruodžio 31 d. (įskaitant ir pinigų kainą), skirtumui, visuomeninio tiekėjo patirtoms sąnaudoms dėl elektros energijos rinkos liberalizavimo ir skirstymo tinklų operatoriaus patirtų pagrįstų sąnaudų, susijusių su suvartotos elektros energijos išlaidų dalinio kompensavimo buitiniams vartotojams, apskaičiavimo ir išmokėjimo administravimu.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-11-16 posėdžio medžiaga galite čia.​​