Įeiti
Publikuota: 2023-11-09. Atnaujinta: 2023-11-09

Skelbiama viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia VERT 2010 m. spalio 4 d. nutarimo nr. O3-202 „Dėl šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. lapkričio 23 d.

Esminiai pakeitimai:

  • nustatant rinkos kainą, bus vertinamos ateities sandorių kainos dėl „Nord Pool“ sisteminės kainos. Taip pat kainos dėl ateities sandorių kainų skirtumo tarp Suomijos prekybos zonos kainos ir „Nord Pool“ sisteminės kainos;
  • siekiant įvertinti kainų skirtumą tarp Lietuvos ir Suomijos, bus vertinama elektros energijos kaina ir kiekiai, suprekiauti elektros energijos biržoje Lietuvos ir Suomijos teritorijoje, kitos paros prekybos sesijoje „Nord Pool“ rinkoje CET (angl. Central Europe Time) laiku už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių;
  • tuo atveju, jei VERT sprendimas dėl privalomosios kainodaros netaikymo šilumos aukciono dalyviui ir (ar) šilumos aukciono dalyviams, priklausantiems susijusių ūkio subjektų grupei, kaip ji suprantama pagal Konkurencijos įstatymą, grupei vienoje aprūpinimo šiluma sistemoje gaminant daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio yra priimamas per kalendorinius metus, palyginamasis šilumos pajamų lygis likusiai kalendorinių metų daliai nustatomas minėto sprendimo priėmimo metu pagal Supirkimo tvarkos 15-ą punktą ir paskelbiamas viešai VERT tinklalapyje;
  • siekiant sudaryti galimybes tiksliau nustatyti faktiškai pagamintus šilumos kiekius pagrindiniame ir balansavimo šilumos aukcionuose, sistemose, atitinkančiose Supirkimo tvarkos 51 punkto reikalavimus, faktiškai pagaminto paros šilumos kiekio informacija, esant techninėms galimybėms – nustatoma, deklaruojama ir skelbiama valandos tikslumu, nesant techninių galimybių – paros tikslumu.

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".​