Įeiti
Publikuota: 2023-10-12. Atnaujinta: 2023-10-12

VERT: jūrinio vėjo konkurso laimėtojai UAB „Ignitis renewable“ ir OW OFFSHORE, S.L.


​​​VERT pripažino, kad pavasarį (2023 m. kovo 30 d.) paskelbto Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai (toliau – jūrinio vėjo) konkurso laimėtojas yra jungtinės veiklos pagrindu veikiantys UAB „Ignitis renewables“ ir OW OFFSHORE, S.L. (toliau – Konkurso laimėtojas). Pavasarinis jūrinio vėjo konkursas baigtas.

Konkurso laimėtojas pasiūlė 20 mln. Eur jūrinio vėjo elektrinių plėtros vystymo mokestį. Šią sumą Konkurso laimėtojas per 60 kalendorinių dienų turi sumokėti į valstybės biudžetą.

Numatoma, kad jūroje vėjo elektrinės bus pastatytos iki 2030 metų ir gamins apie 3 TWh elektros energijos per metus, o tai užtikrintų iki ketvirtadalio Lietuvos elektros energijos poreikio ir sumažintų šalies priklausomybę nuo elektros importo. 

VERT primena, kad pavasarinis jūrinio vėjo konkursas vyko pagal Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 221 straipsnį, t. y. be valstybės paramos, netaikant skatinimo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------