Įeiti
Publikuota: 2023-09-19. Atnaujinta: 2023-09-19

VERT panaikino UAB „EGTO ENERGIJA“ leidimą vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) panaikino UAB „EGTO energija“ leidimą vykdyti elektros energijos tiekimo veiklą, nes bendrovė neužtikrina  nuosavo kapitalo dydžio veiklai bei nebeturi galiojančios balansavimo paslaugų sutarties.

2023 m. balandžio mėnesį VERT nustatė, kad UAB „EGTO energija“ neatitinka Elektros energetikos įstatymo reikalavimo, numatančio, kad bendrovės nuosavas kapitalas turi būti ne mažesnis negu 1/2 įstatinio kapitalo dydžio, kas užtikrintų bendrovės finansinį stabilumą, bei įpareigojo bendrovę iki 2023 m. birželio 9 d. ištaisyti nustatytus trūkumus ir pateikti VERT tai įrodančius dokumentus. Bendrovė buvo informuota, kad neįvykdžius įpareigojimo, leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą galiojimas gali būti panaikintas.

Bendrovės prašymu, trūkumų ištaisymo ir tai įrodančių dokumentų terminas buvo pratęstas iki šių metų rugsėjo 1 dienos. Įvertinusi bendrovės pateiktą informaciją, VERT konstatavo,  kad pažeidimai nėra pašalinti.​

UAB „EGTO energija“ kaip nepriklausomas elektros energijos tiekėjas tiekia elektrą 5 533 buitiniams ir 1 859 komerciniams vartotojams. Visi UAB „EGTO energija“ įsipareigojimai klientams perleidžiami nepriklausomam tiekėjui UAB „Enefit“, kuris užtikrins elektros energijos tiekimą tokiomis pat sąlygomis kaip nurodyta su vartotojais sudarytose sutartyse. Iš naujo pasirašyti sutarčių su naujuoju tiekėju ar imtis kitų veiksmų vartotojams nereikės.