Įeiti
Publikuota: 2023-09-12. Atnaujinta: 2023-09-12

VERT parengė 2023 metų I pusmečio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama gamtinių dujų rinkos stebėseną ir priežiūrą, parengė ir skelbia 2023 m. I pusmečio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą. Ataskaitoje pateikiami svarbiausi pusmečio duomenys apie gamtinių dujų sąnaudų, kainų pokyčius, transportavimo kiekius ir pajamas, importo, perdavimo, skirstymo, pakartotinio dujinimo veiklas, taip pat informacija apie prekybą didmeninėje ir mažmeninėje gamtinių dujų rinkose bei atliktas investicijas.

Svarbiausi 2023 m. I pusmečio rodikliai:

Importas

 • Gamtines dujas importuojantys rinkos dalyviai 2023 m. I pusmetį importavo 18,8 TWh gamtinių dujų, t. y. 1,12 proc. mažiau nei 2022 m. I pusmetį (19,0 TWh). Vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2023 m. I pusmetį buvo 60,87 Eur/MWh, t. y. 36,07 proc. mažesnė nei 2022 m. I pusmečio (95,22 Eur/MWh).

Transportavimas, perdavimas, paskirstymas, SGD pakartotinis dujinimas

 • Per 2023 m. I pusmetį perdavimo sistema buvo transportuota 30,6 GWh gamtinių dujų, t. y. 5,33 proc. mažiau nei 2022 m. I pusmetį (32,3 Eur/MWh). Perdavimas Lietuvos Respublikos vartotojams sudarė 6,3 TWh, t. y. 34,24 proc. mažiau nei 2022 m. I pusmetį (9,6 TWh). Gamtinių dujų transportavimas į Europos Sąjungos šalis siekė 12,3 TWh, t. y. 30,79 proc. daugiau nei per 2022 m. I pusmetį (9,4 TWh). Gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 12,0 TWh, t. y. 9,97 proc. mažiau nei 2022 m. I pusmetį (13,3 TWh). 2023 m. I pusmečio perdavimo sistemos operatoriaus gautos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė 27,72 mln. Eur ir buvo 0,21 proc. didesnės nei 2021 metais (27,66 mln. Eur).
 • Per 2023 m. I pusmetį skirstymo sistema paskirstyta 3,4 GWh gamtinių dujų, t. y. 16,11 proc. mažiau nei 2022 m. I pusmetį (4,0 TWh). 2023 m. I pusmečio skirstymo veiklos pajamos sudarė 38,2 mln. Eur, t. y. 49,49 proc. daugiau nei 2022 m. I pusmetį (25,5 mln. Eur).
 • Vykdydamas suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo veiklą, SGD sistemos operatorius per 2023 m. I pusmetį išdujino 16,4 TWh gamtinių dujų, t. y. 23,61 proc. daugiau nei per 2022 m. I pusmetį (13,2 TWh) ir gavo 24,3 mln. Eur pajamų, arba
  11,52 proc. didesnes pajamas nei per 2022 m. I pusmetį (21,8 mln. Eur). Nurodytu laikotarpiu SGD pakartotinio dujinimo sistemos operatorius suteikė 910,9 GWh perkrovos paslaugų, o perkrovos pajamos sudarė 0,49 mln. Eur.

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

 • 2023 m. I pusmetį didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje (pagal dvišales sutartis) buvo parduota 6,9 TWh gamtinių dujų, t. y. 50,50 proc. mažiau nei 2022 m. I pusmetį (13,9 TWh). Pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų tiekėjai 2023 m. I pusmetį gavo 244,5 mln. Eur pajamų, t. y. 71,50 proc. mažiau nei 2022 m. I pusmetį (857,8 mln. Eur).
 • 2023 m. I pusmetį UAB GET Baltic gamtinių dujų biržoje buvo parduota 4,9 TWh gamtinių dujų, t. y. 30,45 proc. daugiau nei 2022 m. I pusmetį (3,7 TWh). Apyvarta sudarė 287,5 mln. Eur, t. y. 19,12 proc. mažiau nei 2022 m. I pusmetį (355,5 mln. Eur).


Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

 • Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje 2023 m. I pusmetį patiekta 3,6 TWh gamtinių dujų, t. y. 0,27 proc. mažiau nei 2022 m. I pusmetį (5,0 TWh). Tiekimas nebuitiniams vartotojams (2,3 TWh) sumažėjo 33,92 proc., o buitiniams (1,3 TWh) vartotojams sumažėjo 11,45 proc., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje, 2023 m. I pusmetį gavo 332,3 mln. Eur pajamų, t. y. 24,37 proc. mažiau pajamų nei 2022 m. I pusmetį (439,5 mln. Eur).

 

Investavimas ir kiti rodikliai

 • 2023 m. I pusmetį Lietuvos Respublikoje gamtinių dujų suvartojimas siekė 6,2 TWh, t. y. 34,30 proc. mažiau nei 2022 m. I pusmetį (9,5 TWh).
 • Per 2023 m. I pusmetį perdavimo sistemos operatorius investavo 18,4 mln. Eur, t. y. 6,6 kartus daugiau nei per 2022 m. I pusmetį (2,8 mln. Eur). Skirstymo sistemos operatoriai investavo 6,3 mln. Eur arba 16,22 proc. mažiau nei per 2022 m. I pusmetį (7,5 mln. Eur).

 

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita parengta pagal įmonių ataskaitų duomenis. VERT rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų.