Įeiti
Publikuota: 2023-08-11. Atnaujinta: 2023-08-11

VERT parengė 2022 metų gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama gamtinių dujų rinkos stebėseną ir priežiūrą, parengė ir skelbia 2022 metų gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą​. Ataskaitoje pateikiami svarbiausi duomenys apie gamtinių dujų sąnaudų, kainų pokyčius, transportavimo kiekius ir pajamas, importo, perdavimo, skirstymo, pakartotinio dujinimo veiklas, taip pat informacija apie prekybą didmeninėje ir mažmeninėje gamtinių dujų rinkose bei atliktas investicijas.

Svarbiausi 2022 metų rodikliai:

Importas

 • Gamtines dujas importuojantys rinkos dalyviai 2022 metais importavo 36,6 TWh gamtinių dujų, t. y. 50,59 proc. daugiau nei 2021 metais (24,3 TWh). Importuojamų gamtinių dujų sąnaudos siekė 4 529 mln. Eur, t. y. 5,5 karto daugiau nei 2021 metais (828 mln. Eur).
 •  Vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2022 metais buvo 125,64 Eur/MWh arba 3,4 karto didesnė nei 2021 metais (36,81 Eur/MWh).

Transportavimas, perdavimas, paskirstymas, SGD pakartotinis dujinimas

 • Per 2022 metus perdavimo sistema buvo transportuota 63,8 TWh gamtinių dujų, t. y. 20,97 proc. daugiau nei 2021 metais (52,7 TWh). Perdavimas Lietuvos Respublikos vartotojams sudarė 15,6 TWh, t. y. 35,47 proc. mažiau nei 2021 metais (24,1 TWh). Gamtinių dujų transportavimas į Europos Sąjungos šalis siekė 24,8 TWh, t. y. 13,0 kartų daugiau nei 2021 metais (1,9 TWh). Gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 23,4 TWh, t. y. 12,34 proc. mažiau nei 2021 metais (26,7 TWh). 2022 metais perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė 51,3 mln. Eur ir buvo 17,13 proc. didesnės nei 2021 metais (43,8 mln. Eur).
 • 2022 metais skirstymo sistema paskirstyta 6,9 TWh gamtinių dujų, t. y. 24,41 proc. mažiau nei 2021 metais (9,1 TWh). 2022 metais skirstymo veiklos pajamos sudarė 46,5 mln. Eur ir, palyginti su 2021 metais, buvo 5,10 proc. mažesnės (49,0 mln. Eur).
 • Vykdydamas suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo veiklą, SGD sistemos operatorius 2022 metais išdujino 32,1 TWh gamtinių dujų, t. y. 96,43 proc. daugiau nei 2021 metais (16,3 TWh) ir gavo 44,5 mln. Eur pajamų, arba 27,96 proc. didesnes pajamas nei 2021 metais (34,8 mln. Eur.). Nurodytu laikotarpiu SGD pakartotinio dujinimo sistemos operatorius suteikė 175 GWh perkrovos paslaugų ir pajamos sudarė 0,1 mln. Eur.

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

 • 2022 metais buvo 51 gamtinių dujų tiekimo leidimą turinčių tiekėjų, palyginus su 2021 metais, tiekimo leidimus turinčių tiekėjų skaičius išaugo 45,71 proc.
 • Didmeninėje gamtinių dujų rinkoje 2022 metais patiekta 39,2 TWh gamtinių dujų, t. y. 42,55 proc. daugiau nei 2021 metais.
 • 2022 metais didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje (pagal dvišales sutartis) buvo parduota 32,2 TWh gamtinių dujų, t. y. 65,06 proc. daugiau nei 2021 metais (19,5 TWh). Pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų tiekėjai 2022 metais gavo 3 782,8 mln. Eur pajamų, t. y. 5,7 kartais daugiau nei 2021 metais (663,4 mln. Eur).
 • 2022 metais UAB „GET Baltic“ gamtinių dujų biržoje buvo parduota 6,9 TWh gamtinių dujų, t. y. 12,70 proc. mažiau nei 2021 metais. Apyvarta sudarė 820,8 mln. Eur, t. y. 2,6 kartais didesnė nei 2021 metais.

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

 • Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje 2022 metais patiekta 7,2 TWh gamtinių dujų, t. y. 18,44 proc. mažiau nei 2021 metais (8,8 TWh). Tiekimas nebuitiniams vartotojams sumažėjo 22,34 proc. (4,6 TWh), o buitiniams vartotojams – 10,25 proc. (2,6 TWh) palyginus su 2021 metais. Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje, 2022 metais gavo 658,6 mln. Eur pajamų, t. y. 2,7 kartais daugiau nei 2021 metais (248,2 mln. Eur).​

Investavimas ir kiti rodikliai

 • 2022 metais Lietuvos Respublikoje gamtinių dujų suvartojimas siekė 15,5 TWh, t. y. 35,56 proc. mažiau nei 2021 metais (24,0 TWh).
 • 2022 metais perdavimo sistemos operatorius investavo 14,2 mln. Eur, t. y. 64,11 proc. mažiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu (39,6 mln. Eur). Skirstymo sistemos operatoriai investavo 16,0 mln. Eur arba 36,29 proc. mažiau nei 2021 metais (25,1 mln. Eur).

 

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita parengta pagal įmonių ataskaitų duomenis. VERT rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų.