Įeiti
Publikuota: 2023-08-11. Atnaujinta: 2023-08-11

Skelbiama viešoji konsultacija dėl Daugiabučio namo energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašų pakeitimų


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įgyvendinamųjų teisės aktų projektus: Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos patikrinimo tvarkos aprašas ir Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo pakeitimas.  Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. rugpjūčio 30 d.

Esminiai pakeitimai:

  1. ​Nauja redakcija išdėstoma daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos (Sistema) patikrinimo dėl jų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams tvarka: numatyta informacijos apie daugiabučio namo metinį šilumos suvartojimą butams ir kitoms patalpoms šildyti pateikimo forma ir terminai, Sistemos planiniai ir neplaniniai patikrinimai, Sistemos įtraukimo į VERT kontroliuojamų energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų metinį veiklos planą kriterijai, Sistemos patikrinimo akto forma ir kt.
  2. Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos 9 ir 19 punktų pakeitimai, susiję su Projektu.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".