Įeiti
Publikuota: 2023-08-09. Atnaujinta: 2023-08-09

Roges ruošk vasarą, arba – kodėl dabar verta pasitikrinti, ar šildymo ir karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus?


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) skatina prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemų prijungtų daugiabučių namų butų savininkus būti aktyvius ‒ kreiptis į bendro naudojimo objektų valdytoją (namo administratorių ar bendrijos pirmininką) ir pasiteirauti, ar jų gyvenamojo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistema yra patikrinta ir atitinka privalomuosius reikalavimus.

Primename, kad bendrojo naudojimo objektų valdytojas (namo administratorius arba bendrijos pirmininkas) yra atsakingas už sutarties su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju sudarymą ir prižiūrėtojo kontrolę. Šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas savo ruožtu privalo:

  • kartu su šilumą pastatui tiekiančiu šilumos tiekėju patikrinti ir įvertinti, ar pastato šildymo ir kašto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus;
  • nustačius, kad sistema turi trūkumų, kurie gali lemti neefektyvų šilumos suvartojimą pastate arba sukelti gyventojams nepatogumų buityje, sistemos prižiūrėtojas turi informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytoją bei VERT apie nustatytus neatitikimus;
  • atlikti reikalingus darbus, kuriais būtų ištaisomi sistemos trūkumai.

Pagal gautą informaciją daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas privalo užtikrinti reikalingų darbų atlikimą per 4 metus nuo pranešimo apie neatitiktį gavimo.

VERT, siekdama palengvinti bei suvienodinti informacijos pateikimą gyventojams, parengė ir patvirtino rekomenduojamą Pažymos apie daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį privalomiesiems reikalavimams formą (toliau – Pažyma).

VERT atkreipia dėmesį, jog dauguma su pastato šildymo sistema susijusių darbų gali būti atliekami tik ne šildymo sezono metu, todėl vartotojai neturėtų laukti šildymo sezono pradžios ir kuo skubiau įsitikinti, kad jų daugiabučiame name esanti šildymo ir (ar) karšto vandens tiekimo sistema yra saugi ir atitinka privalomuosius reikalavimus.

Tinkamai sureguliuota ir efektyviai veikianti šildymo bei karšto vandens aprūpinimo sistema ne tik leis užtikrinti kokybišką šilumos tiekimą kiekvienam daugiabučio butui, bet ir subalansuoti bei optimizuoti energijos suvartojimą pastate.


Šilumos tiekėjams ir (arba) sistemų prižiūrėtojams rekomenduojame pagal kompetenciją užpildyti Pažymą ir informuoti VERT. Pažyma paskelbta Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bfbc0ac014d711ee9f7 ec2ffce8b47bc​.

​Su Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintais Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomaisiais reikalavimais galima susipažinti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5d248e50fc9b11ecbfe9c72e552dd5bd