Įeiti
Publikuota: 2023-07-28. Atnaujinta: 2023-07-28

UAB SUNERGUS, UAB „Jozita“ ir UAB „Energijos kodas“ skirtos baudos už įstatymo įpareigojimo nevykdymą, kad degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių turi sudaryti tam tikrą dalį nuo bendro patiekto kiekio vertės rinkai


​​

VERT konstatavo, kad UAB SUNERGUS, UAB „Jozita“ ir UAB „Energijos kodas“ prekiavo degalais (benzinu ir dyzelinu), nepateikė  atestuoto auditoriaus arba audito įmonės audito ataskaitų, kuriose būtų pateikti degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių dalies, pagrįstos sertifikatais, kiekiai ir neįvykdė įpareigojimo 2022 m.: nuo bendros degalų tiekėjo vidaus rinkai patiekto benzino ir dyzelino energinės vertės – ne mažiau kaip 6,8 procento, iš kurių ne mažiau kaip 0,2 procento turėjo sudaryti pažangieji biodegalai ir (ar) nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių.

VERT, gindama viešąjį interesą ir vykdydama aplinkos apsaugos reikalavimus bei siekdama kurti skaidresnį ir tvaresnį šalies alternatyviųjų degalų sektorių, minėtoms įmonėms nepateikus pagrįstų argumentų, UAB SUNERGUS skyrė 166 733 Eur, UAB „Jozita“ ‒ 95 534 Eur, UAB „Energijos kodas“ ‒ 4 441 762,74 Eur baudas.

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo (toliau – Įstatymas) 16 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas degalų tiekėjams, kad kiekvienais kalendoriniais metais degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių turi sudaryti atitinkamą bendros degalų tiekėjo vidaus rinkai patiekto benzino ir dyzelino energinės vertės dalį, t. y. nuo 2022 metų – ne mažiau kaip 6,8 procentinio punkto, iš kurių ne mažiau kaip 0,2 procentinio punkto turi sudaryti pažangieji biodegalai ir (ar) nebiologiniai skystieji ir dujiniai degalai iš atsinaujinančių energijos išteklių. Degalų tiekėjai, vadovaudamiesi Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 4 punktu, turėjo ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 30 d. pateikti atestuoto auditoriaus arba audito įmonės audito ataskaitą apie praėjusiais kalendoriniais metais (t. y. 2022 m.) vidaus rinkoje patiektus benzino, dyzelino ir degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių, pagrįstų kokybės sertifikatais, kiekius.