Įeiti
Publikuota: 2023-07-28. Atnaujinta: 2023-07-28

Pateikta elektros energijos ir gamtinių dujų rinkos metinė ataskaita Europos Komisijai


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) parengė ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinę ataskaitą už 2022 metus – tokią pareigą nacionalinei reguliavimo institucijai numato III ES energetikos paketas ir Švarios energijos paketas. Ataskaitoje apžvelgiami pagrindiniai elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų plėtros etapai, įvardijami esminiai šių sektorių pokyčiai.

Esminiai įvykiai 2022 metais:

Elektros energijos rinka:

 • 2022 m. Lietuvos elektros energetikos sistemoje importuotas elektros energijos kiekis, lyginant su 2021 m., nežymiai padidėjo ir 2022 m. sudarė 87,5 proc. bendro elektros energijos poreikio šalyje (poreikis – 12,8 TWh).

 • 2022 m. šalyje buvo pagaminta 4,25 TWh elektros energijos, elektros energijos importas sudarė 11,22 TWh, o eksportas – 2,65 TWh. Elektros energijos suvartojimas šalyje 2022 m. sudarė 1​2,04 TWh. Bendra įrengtoji galia elektrinėse 2022 m. didėjo ir siekė 4 279 MW (2021 m. – 3 667 MW).

 • Bendros tinklų investicijos ​2022 m., lyginant su praėjusiais metais, didėjo: skirstymo sistemos operatoriaus (toliau – SSO) sudarė 240,10 mln. Eur (lyginant su 2021 m. didėjo 136,18 proc.), to paties laikotarpio perdavimo sistemos operatoriaus (toliau – PSO) investicijos siekė 34,15 mln. Eur ir buvo 35,71 proc. mažesnės nei 2021 m.

 • Maksimalus valandinis e​​lektros energijos poreikis (neto) Lietuvoje 2022 m. siekė 2137 MWh (3,61 proc. mažiau, lyginant su 2021 m.), iš jų skirstomajame tinkle – 1883,20 MWh (5,37 proc. mažesnis, lyginant su 2021 m.).

 • ​2022 m. elektros energetiko​​​s sektoriuje VERT reguliavimą taikė 5279 ūkio subjektų atžvilgiu. Tai apima licencijuojamas arba leidimais reguliuojamas nepriklausomo elektros energijos tiekimo, nepriklausomo elektros energijos telkimo, perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo ir elektros energijos gamybos veiklas, taip pat leidimus plėtoti gamybos pajėgumus.

 • ​2022 m. pabaigoje VERT išduotas licencijas turėjo: AB „Litgrid“ – elektros energijos PSO, AB „Energijos skirstymo operatorius“, AB „Achema“, AB „Lifosa“, AB „Akmenės cementas“ ir UAB​​ „Dainavos elektra“ – SSO, UAB „Ignitis“ (buvęs UAB „Lietuvos energijos tiekimas“), AB „Lifosa“ ir AB „Akmenės cementas“ – visuomeniniai elektros energijos tiekėjai.

 • 2022 m. 95 įmonės turėjo nepr​​​​iklausomo elektros energijos tiekimo leidimus, iš jų 20 vykdė nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą.

 • ​​​2022 m. pabaigoje 4113 ūkio subjektai (fiziniai ir juridiniai asmenys) turėjo VERT išduotus leidimus gaminti elektros energiją (be gaminančių vartotojų).

 • ​​​​​2022 m. buvo išduota 14 nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimų.

 • ​​​​​2022 m. VERT išdavė 810 leidimus vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, iš kurių 304 gaminti elektros energiją, 506 leidimų išduota plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

 • ​​Kreipiantis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, be kitų privalomų dokumentų, reikalinga pateikti ir tinklų operatoriaus išduotų elektrinės išankstinių prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų kopiją. VERT leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas gaminantiems vartotojams (nuo 2022 m. liepos 8 d.), taip pat jeigu asmuo numato statyti ar įrengti elektros energijos gamybos pajėgumus, kurių įrengtoji galia yra ne didesnė kaip 100 kW.


Gamtinių dujų rinka:

 • ​​2022 m. importuotų gamtinių dujų apimtys siekė 36 078 GWh ir buvo 37,14 proc. didesnės nei 2021 m. 2022 m., palyginti su 2021 m., gamtinių dujų sektoriaus pardavimai padidėjo 61,21 proc., nuo 22 036 GWh iki 35 523 GWh.

 • ​​Gamtinių dujų sektoriuje VERT 2022 m. reguliavo 55 ūkio subjektus. Gamtinių dujų sektoriuje licencijuojama arba leidimais reguliuojama perdavimo, skirstymo, laikymo, suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus veikla.

 • ​​51 įmonė turėjo gamtinių dujų tiekimo leidimus, iš jų 35 vykdė veiklą.

 • ​​UAB „GET Baltic“ gamtinių dujų biržoje 2022 m. buvo suprekiauta 6 946 553 MWh gamtinių dujų. Palyginti su 2021 m. laikotarpiu, UAB „GET Baltic“ gamtinių dujų biržoje parduotas gamtinių dujų kiekis buvo 12,70 proc. mažesnis. 2022 m. didmeninėje gamtinių dujų rinkoje parduota ir (ar) suvartota 35 176 GWh gamtinių dujų, t. y. 47,51 proc. daugiau nei 2021 m., kai buvo parduota ir (ar) suvartota 23 846 GWh gamtinių dujų.

 • ​​Gamtinių dujų sektoriaus (perdavimas, skirstymas, SGD pakartotinis dujinimas, tiekimas) pajamos 2022 m. sudarė 4 186 mln. Eur, t. y. buvo beveik 4,6 karto didesnės nei 2021 m. (913 mln. Eur) dėl išaugusios gamtinių dujų produkto kainos. 2022 m. SSO reguliuojamos veiklos pajamos buvo mažesnės nei 2021 metais, o perdavimo, SGD sistemų operatorių, tiekimo įmonių pajamos buvo didesnės nei 2021 m. Gamtinių dujų tiekimo įmonių pajamos didėjo dėl to, kad 2022 m. didėjo importuojamų gamtinių dujų (produkto), įsigyjamų pagal dvišalius sandorius ir biržose, kaina.

 • ​2022 m. gamtinių dujų sektoriuje iš viso investuota 30,6 mln. Eur, t. y. 34,3 mln. Eur, arba 52,85 proc. mažiau palyginus su 2021 m. (64,9 mln. Eur). Perdavimo veikloje nurodytu laikotarpiu buvo vystomi reikšmingi bendrojo intereso projektai (angl. Project of common interest – PCI) – GIPL ir ELLI (angl. Enhancement of Latvia-Lithuania interconnection – ELLI).

 • ​​VERT 2022 m. pritarė vidutiniškai 39 proc. didesnėms AB „Amber Grid“ perdavimo paslaugų kainoms, taikomoms nuo 2023 m. sausio 1 d. VERT, siekdama užtikrinti gamtinių dujų importo šaltinių tarpusavio konkurenciją, taip pat skatinti gamtinių dujų tiekėjų konkurenciją bei nesukurti papildomų rinkos barjerų naudoti SGD terminalo dujas, taip pat atsižvelgiant į FINESTLAT gamtinių dujų perdavimo kainų sprendimus, kuriais remiantis FINESTLAT bendros kainų zonos įleidimo taškuose yra nustatytos vienodos gamtinių dujų perdavimo kainos, nustatė 87,36 proc. sąnaudų priskyrimo proporciją įleidimo taškams ir 12,64 proc. proporciją išleidimo taškams. VERT, atsižvelgdama į tai, kad Klaipėdos SGD terminalas tapo pagrindiniu gamtinių dujų importo į Lietuvą šaltiniu, 2023 m. panaikino nuolaidą Klaipėdos įleidimo taške.

 • ​​​​Sprendimas dėl bendros Lietuvos ir FINESTLAT šalių perdavimo paslaugų kainų zonos sukūrimo bei taikomo ITC mechanizmo 2022 m. nebuvo priimtas. 2022 m. spalio 12 d. Baltijos-Suomijos nacionalinių reguliavimo institucijų pirmininkai sutarė atidėti Baltijos‒Suomijos gamtinių dujų rinkos sujungimą, numatydami, kad sujungimas gali įvykti ne anksčiau kaip 2024 m. spalio mėnesį.

 

Ataskaitą Europos Komisijai (lietuvių k.) galite rasti ČIA​.

 

Ankstesniais metais Europos Komisijai teiktas ataskaitas galite rasti čia.​