Įeiti
Publikuota: 2023-07-27. Atnaujinta: 2023-07-27

VERT suderino AB „Klaipėdos nafta“ Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisykles


​AB „Klaipėdos nafta“ naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų terminalu (toliau – Terminalas) tvarką ir sąlygas, reikalavimus asmenims, ketinantiems naudotis Terminalu, jų teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat kitus specialiuosius reikalavimus, susijusius su Terminalo veikla ir jo naudojimu suskystintoms gamtinėms dujoms (toliau – SGD) atgabenti ir iškrauti į Terminalą, jas išdujinti ir (ar) perkrauti į dujovežį.


Projekto tikslas – užtikrinti efektyvų ilgalaikių Terminalo pajėgumų paskirstymą.


Esminiai Taisyklių pakeitimai:

  • Skelbiamos dvi ilgalaikių p​​ajėgumų paskirstymo procedūros: 1) 9 TWh SGD išdujinimo pajėgumų kiekvienais Terminalo dujų metais, suskirstant į 3 pajėgumų paketus po 3 TWh, 2025–2032 (imtinai) metų laikotarpiui; 2) 28 TWh SGD išdujinimo pajėgumų kiekvienais Terminalo dujų metais, suskirstant į 7 pajėgumų paketus po 4 TWh, 2033–2044 (imtinai) metų laikotarpiui.

  • Didinama maksimali v​​ienam ūkio subjektui galima paskirstyti SGD išdujinimo pajėgumų riba (iki 2/3 Nominalių SGD terminalo pajėgumų, t. y. apie 22 TWh per vienerius Terminalo dujų metus).

  • SGD pajėgumų perkrovos valdymo procese atliekamos korekcijos, atsisakant 5% leidžiamo nuokrypio vertinimo, jei kliento iniciatyva yra atsisakoma suteiktų pajėgumų ir SGD krovin​​ys nėra pristatomas, t. y. imk arba mokėk sąlyga būtų taikoma visa suteiktų pajėgumų apimtimi.

  • Numatoma, kad SGD Terminalo technologinę būklę esant poreikiui privalo užtikrinti ne tik Paskirtasis tiekėjas, tačiau ir kiti Terminalu besinaudojantys rinkos dalyviai.

​ 

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-07-27 posėdžio medžiaga galite ČIA