Įeiti
Publikuota: 2023-07-21. Atnaujinta: 2023-07-21

Skelbiama viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia  Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Pastabas ir pasiūlymus teikiamam teisės akto pakeitimui siųskite iki 2023 m. liepos 28 d.


Projekte numatyti pakeitimai:

Nustatant prognozuojamą biokuro kainą 2023 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiams, ir joje įvertinant skirtumą (Δpa ir Δpš) tarp faktinės įsigyto SM2 rūšies biokuro ir prognozuotos biokuro kainos, bus įvertinama ilgalaikių SM2 rūšies medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorių, pagal kuriuos biokuras buvo pristatomas 2022 – 2023 m. šildymo sezono metu, dalis šilumos tiekimo sistemoje. Jei šilumos tiekimo sistemoje, kurioje pagal ilgalaikius SM2 rūšies medienos skiedrų pirkimo‒pardavimo sandorius pristatomo biokuro dalis 2022 – 2023 m. šildymo sezono metu sudarė ne mažiau nei 60 proc. šilumos tekimo sistemos poreikio, Δpa lapkričio ir gruodžio mėnesiams bus nustatoma kaip skirtumas tarp faktinės pagal biokuro biržoje sudarytus sandorius įsigyto SM2 rūšies biokuro kainos šilumos tiekimo sistemoje ir to paties mėnesio prognozuotos kainos apskrityje (MPKA i), nevertinant taikytos Δpa.

 

Siekiant tiksliau atspindėti biokuro kainų neatitikimus, Projekte patikslinta kainų neatitikimo dedamosios (Δpa ir Δpš) nustatymo tvarka, numatant, kad bus vertinamas skirtumas tarp faktinės pagal biokuro biržoje sudarytus sandorius įsigyto SM2 rūšies biokuro kainos ir to paties mėnesio prognozuojamos kainos apskrityje arba šalyje, nevertinant taikytos Δpa ar Δpš.

 

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2023 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo reikalavimams, visi Lietuvos energijos išteklių rinkos dalyviai, eksploatuojantys biokurą naudojančius įrenginius, kurių bendroji vardinė šiluminė galia yra 20 MW ar daugiau, privalo naudoti tik tvarų biokurą, Projekte numatyta, kad nustatant prognozuojamą biokuro kainą bus vertinami ir sertifikuotų biokuro produktų sandoriai.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos.​