Įeiti
Publikuota: 2023-06-30. Atnaujinta: 2023-06-30

Patvirtinti Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos pakeitimai


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos pakeitimus - Prijungimo metodika papildyta nuostatomis, apibrėžiančiomis ekonomiškai pagrįstus prijungimo įkainių skaičiavimo metodus, siekiant užtikrinti nediskriminacines buitinių vartotojų prijungimo sąlygas. Taip pat siekiama, kad skaičiavimo principai eliminuotų vienkartinius sąnaudų pokyčių šuolius bei prijungimo įkainių svyravimus.

Esminiai Prijungimo metodikos pakeitimai:​

1. Vertinti ne einamųjų ar ateinančių metų, o praėjusių 5 metų kainų ar pajamų viršutinę ribą, kas leistų išvengti prijungimo įkainių svyravimų.

2. Siekiant išvengti prijungiamų buitinių vartotojų, esančių arčiau esamos gamtinių dujų skirstymo sistemos, diskriminavimo, numatyti prijungimo įkainių skaičiavimo principai vartotojams, kurių tiesiamo dujotiekio ilgis yra didesniu kaip 150 m atstumu. 

3. Numatyta galimybė gamtinių dujų skirstymo operatoriui,  pateikus motyvuotą prašymą arba, jei per paskutinius 4 ketvirčius neprijungė nei vieno naujo vartotojo, palikti galioti anksčiau patvirtintus įkainius.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-06-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.