Įeiti
Publikuota: 2023-06-28. Atnaujinta: 2023-06-28

VERT įpareigojo LITGRID AB imtis priemonių skatinti išvestinių finansinių priemonių rinkos vystymąsi


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vadovaudamasi Europos Komisijos 2016 m. rugsėjo 26 d. reglamentu (ES) Nr. 2016/1719, kuriuo nustatomos prognozuojamo pralaidumo paskirstymo gairės (toliau  FCA GL), kartu su Švedijos energijos rinkų inspekcija parengė Ataskaitą dėl elektros ateities rinkos apsidraudimo galimybių Lietuvos prekybos zonoje (Ataskaita) ir įpareigojo perdavimo sistemos operatorių AB „Litgrid“ per Reglamento 30 straipsnio 6 dalyje nustatytą terminą užtikrinti galimybę didmeninės elektros energijos rinkos dalyviams įsigyti Reglamento 30 straipsnio 5 dalies b) punkte nustatytus ilgalaikio tarpzoninio rizikos draudimo produktus ir taip skatinti didmeninių elektros energijos rinkų veikimą, nesuteikiant ilgalaikių perdavimo teisių (Reglamento 30 straipsnio 1 dalis).

Įgyvendinus priimtą sprendimą, ateityje turėtų būti prisidedama prie išvestinių finansinių priemonių rinkos vystymosi ir sudaromos galimybės rinkos dalyviams efektyviau valdyti rizikas, kas netiesiogiai turėtų ir teigiamą įtaką ir galutiniams vartotojams.

 

​Išsamiai susipažinti su VERT 2023-06-27 posėdžio medžiaga galite ČIA.

​​​​​