Įeiti
Publikuota: 2023-06-27. Atnaujinta: 2023-06-27

Skelbiama viešoji konsultacija dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo ir mokėjimo tvarkos


​​​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą ir VERT teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. liepos 7 d.

Esminiai pakeitimai:

1. Papildyta nuostata, kad jeigu energetikos objektams ir įrenginiams buvo išduota paleidimo-derinimo pažyma, ir energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo (pareiškėjo) raštu deklaruojama (8 priedas), kad projekto techniniai sprendiniai nepasikeitė, ir įvertinus pateiktus techninius dokumentus pagal 1 priedą, galima pakartotinai nevykti apžiūrėti energetikos objekto, prieš išduodant galutinę energetikos įrenginio ir objekto techninės būklės įvertinimo pažymą arba pakartotiną pažymą paleidimo-derinimo darbams. Pridedama deklaracijos forma, kurią pateikus pakartotinai nevykstama apžiūrėti energetikos objekto, prieš išduodant galutinę energetikos įrenginio ir objekto techninės būklės įvertinimo pažymą arba pakartotiną pažymą paleidimo-derinimo darbams, jeigu energetikos objektams ir įrenginiams buvo išduota paleidimo-derinimo pažyma, t. y. energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo (pareiškėjo) raštu deklaruojama (8 priedas), kad projekto techniniai sprendiniai nepasikeitė, ir VERT darbuotojas tai patikrina, įvertinęs pateiktus techninius dokumentus pagal Projekto 1 priedą.

2. Atsižvelgiant į Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse numatytus plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių techninės saugos ir eksploatavimo reglamentavimo pakeitimus, aprašas papildytas nauju skyriumi „Plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginiai (N-5)“, taip pat priedu „Plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių techninės būklės patikrinimo aktas - pažyma“. Atitinkamai nustatyti įkainiai, susiję su Plūduriuojančiojo įrenginio techninės būklės patikrinimu, bei pakeista Mokėjimo tvarka. Saugyklų (rezervuarų, talpyklų), skirtų energijos ištekliams laikyti, techninės būklės patikrinimų paslaugų kainos nustatytos atsižvelgiant į 2022 m. patirtas išlaidas (transporto, administravimo, darbo vietos, darbo užmokesčio ir kt.). Paslaugų kainos diferencijuotos pagal saugyklos tūrį į tris grupes: iki 10 m3, nuo 10 m3 iki 50 m3 bei 50 m3 ir daugiau, bei atitinkamai sudaro 157 Eur, 393 Eur ir 983 Eur. Už skubos tvarka VERT teikiamą energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugą taikomas skubos koeficientas, lygus 2.​

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".