Įeiti
Publikuota: 2023-06-26. Atnaujinta: 2023-06-26

Skelbiama viešoji konsultacija dėl naudojimosi SGD terminalu taisyklių


​​​AB “Klaipėdos nafta" skelbia viešąją konsultaciją dėl Naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimo (Taisyklių projektas). Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2023 m. liepos 7 d.

Siūlomi esminiai keitimai:

  • Skelbiamos dvi ilgalaikių pajėgumų paskirstymo procedūros: 1) 9 TWh SGD išdujinimo pajėgumų kiekvienais Terminalo dujų metais, suskirstant į 3 pajėgumų paketus po 3 TWh, 2025 – 2032 (imtinai) metų laikotarpiui; 2) 28 TWh SGD išdujinimo pajėgumų kiekvienais Terminalo dujų metais, suskirstant į 7 pajėgumų paketus po 4 TWh, 2033 – 2044 (imtinai) metų laikotarpiui.
  • Didinama maksimali vienam Pareiškėjui galima paskirstyti SGD išdujinimo pajėgumų riba (iki 2/3 Nominalių SGD terminalo pajėgumų, t. y. apie 22 TWh per vienerius Terminalo dujų metus);
  • Atliekami techniniai keitimai keliuose su Paskirtojo tiekėjo veikla susijusiuose punktuose, numatant šių nuostatų galiojimo pabaigą – 2024 m. gruodžio 31 d.;
  • SGD pajėgumų perkrovos valdymo procese atliekamos korekcijos, atsisakant 5% leidžiamo nuokrypio vertinimo, jei kliento iniciatyva yra atsisakoma suteiktų pajėgumų ir SGD krovinys nėra pristatomas, t. y. Imk arba mokėk sąlyga būtų taikoma visa suteiktų pajėgumų apimtimi;
  • Numatoma, kad SGD Terminalo technologinę būklę esant poreikiui privalo užtikrinti ne tik Paskirtasis tiekėjas, tačiau ir kiti Terminalu besinaudojantys rinkos dalyviai;
  • Priede Nr. 1 Bendro terminalo naudojimo sutartyje, kiek tai susiję su SGD išdujinimo pajėgumais, numatomais suteikti nuo 2033 metų pradžios;
  • Priede Nr. 6 Sutartyje dėl naudojimosi SGD terminalu: techninės korekcijos, siekiant atliepti atliktus pakeitimus taisyklėse, bei naujas sutarties nutraukimo pagrindas, kuriuo suteikiama teisė Operatoriui vienašališkai nutraukti sutartį su naudotojais informavus prieš ne mažiau nei 2 kalendorinių metų terminą. Šis sutarties nutraukimo pagrindas siejamas su itin ilgu pajėgumų paskirstymo laikotarpiu (iki 2044 m.).

AB „Klaipėdos nafta“ prašo susipažinti su Taisyklių projektu bei pastabas ir pasiūlymus pateikti iki 2023 m. liepos 7 d. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti tiesiogiai AB „Klaipėdos nafta“ el. paštu [email protected] arba [email protected].

Pasibaigus bendrovės vykdomos viešosios konsultacijos laikotarpiui, bendrovė įvertins konsultacijos metu gautas pastabas ir pasiūlymus bei pateiks galutinę Taisyklių redakciją VERT.

Taisyklių projektas su pažymėtomis korekcijomis:

 

Kilus klausimams dėl viešosios konsultacijos ar Taisyklių projekte numatytų pakeitimų, prašome susisiekti su atsakingais asmenimis:

Logistikos vadovas Nerijus Strazdauskas, el. p. [email protected], tel. +370 630 04305;

Reguliuojamos veiklos vadovas Vaidotas Bručkus, [email protected] , tel. +370 695 48897.

 

Informacija paskelbta ir AB “Klaipėdos nafta" tinklapyje.