Įeiti
Publikuota: 2023-06-23. Atnaujinta: 2023-06-23

Viešoji konsultacija dėl su Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimu susijusių projektų


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia su Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimu susijusius projektus (projektas Nr. 1 ir projektas Nr. 2). Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. birželio mėn. 30 d.

VERT skelbia viešajai konsultacijai Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos (Metodika) pakeitimo projektą (Projektas) ir Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimo projektą (Nutarimo pakeitimo projektas). Projekto tikslas – patikslinti reguliuojamų įmonių investicijų grąžos skaičiavimo principus. Nutarimo pakeitimo projekto tikslas – patikslinti įgyvendinamąją nutarimo nuostatą, paaiškinat kaip nustatomas ataskaitinis la​ikotarpis ūkio subjektams, kurie kainų projektus pateikė iki nutarimo priėmimo dienos.

Projekte numatomi esminiai pakeitimai:

  • Numatyta nuosavo kapitalo kainos skaičiavime 5 metų ir artimos trukmės (t. y., ne trumpesnės nei 1643 dienų) Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius dvylika mėnesių iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinį vidurkį siekiant, kad investicijų grąža atspindėtų realią pastarųjų metų kapitalo rinkų situaciją ir reguliuojamiems subjektams taikyti esamų rinkos sąlygų normų dydžius.
  • Atsižvelgiant ir į tai, kad ne visi ūkio subjektai gali pasinaudoti arba naudojasi tarptautinių finansų institucijų teikiamomis paskolomis, patikslintas skolinto kapitalo kainos vidurkio gamtinių dujų ir elektros sektoriuose skaičiavimas, numatant, kad skaičiuojant sektoriaus svertinį skolinto kapitalo kainos vidurkį nevertinamos tarptautinių finansų institucijų, kurių narė yra Lietuva ir kurių sąrašas yra skelbiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapyje, suteiktos paskolos.​

Pažymėtina, kad VERT rengdama Projektą įvertino ir rinkos dalyvių pastabas, kurios nebuvo vertintos atliekant ankstesnius Metodikos pakeitimus.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje “Konsultavimasis su visuomene".