Įeiti
Publikuota: 2023-06-22. Atnaujinta: 2023-06-22

VERT: UAB „Nemenčinės komunalininkas“ turės atsiskaityti su vartotojaisValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė planinio UAB „Nemenčinės komunalininkas“ patikrinimo bei nepriklausomo audito išvadoms.

Buvo nustatyta, kad įmonė viršijo 2017–2018 m. leistiną reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos investicijų grąžos apimtį 37 869 Eur, 2019 m. –  leistiną reguliuojamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklų investicijų grąžą 14 901 Eur. 

Įmonei rekomenduojama:

  • suderinti su VERT investicijas, kad jos galėtų būti pripažintos pagrįstomis ir įvertintos šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainose.
  • rengiant ir teikiant vėlesnių metų reguliuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos ataskaitas reguliuojamai ilgalaikio turto vertei draudžiamo priskirto ilgalaikio turto, įsigyto įvykdžius investicijas, kurios nebuvo numatytos Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintame 2013–2017 m. veiklos ir plėtros plane, ir įvykdžius investicijas neturint tikrinimo laikotar​piu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtinto 2018–2020 m. veiklos ir plėtros plano bei teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintą su Vilniaus rajono savivaldybės taryba ir VERT, vertę priskirti reguliuojamos veiklos nepaskirstomojo ilgalaikio turto vertei, o nuo šios turto vertės apskaičiuojamą  nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį, priskirti prie nepaskirstomų sąnaudų.

VERT įmonės papildomai gautas pajamas (faktinei investicijų grąžai viršijus nustatytą investicijų grąžą), nurodytas Patikrinimo akto išvadose, įvertins artimiausiu įmonės šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo ar šilumos dedamųjų perskaičiavimo ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo metu.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-06-22 posėdžio medžiaga galite ČIA.