Įeiti
Publikuota: 2023-06-22. Atnaujinta: 2023-06-22

Skelbiama viešoji konsultacija dėl atliekų reguliavimo sektoriaus metodikų pakeitimų


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo projektą (Metodika Nr. 1) ir Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo projektą (Metodika Nr. 2). Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. birželio 29 d.

Esminiai pakeitimai:

1. Metodikos  Nr. 1 pakeitimo projekte numatyta:

-  pelno (nuostolių) dalies perskirstymas, dalį pelno (nuostolių) priskiriant šilumos gamybos veiklai, nebus vykdomas Bendro deginimo įrenginiams (energijos gamybos veiklos daliai), kuri gauta naudojant po rūšiavimo likusias netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti energinę vertę turinčias komunalines atliekas;

- palikti Įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikoje Komunalinių atliekų degintojams taikomą naudos apimties įvertį, kuris susijęs su šilumos ir elektros energijos gamyba (pardavimu).​

2. Metodikos Nr. 2 pakeitimo projekte nustatyta (-s):

- Įkainio viršutinė riba negali būti mažesnė nei 1 Eur/t ir didesnė nei Tarybos skelbiamas vidutinių komunalinių atliekų vienos tonos šalinimo sąvartyne ir RATC vidutinių transportavimo sąnaudų į atliekų deginimo įrenginius skirtumas;

- reikalavimas RATC teikti VERT reguliuojamosios veiklos ataskaitas dėl sąvartyne šalinamų komunalinių atliekų vienos tonos sąnaudos (pašalintų komunalinių atliekų kiekius ir sąvartynuose pašalintų komunalinių atliekų sąnaudas, įskaitant Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatytą mokesčio tarifą už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis atliekomis) ir dėl praėjusių kalendorinių metų RATC patirtų komunalinių atliekų vežimo sąnaudų į deginimo įrenginius.

- jeigu apskaičiuota Įkainio viršutinė riba yra mažesnė nei 1 Eur/t, nustatoma 1 Eur/t Įkainio viršutinė riba, o jei didesnė - tuomet yra lygi VERT skelbiamo vidutinių komunalinių atliekų vienos tonos šalinimo sąvartyne ir RATC vidutinių transportavimo sąnaudų į atliekų deginimo įrenginius skirtumui.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos"