Įeiti
Publikuota: 2023-06-22. Atnaujinta: 2023-06-22

LITGRID AB skelia viešąsias konsultacijos dėl balansavimo paslaugų, disbalanso pirkimo-pardavimo ir perdavimo paslaugų sutarčių


​​LITGRID AB (Operatorius) padarė Balansavimo paslaugų pirkimo – pardavimo, Disbalanso paslaugų pirkimo – pardavimo ir Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartinių sąlygų pakeitimų ir skelbia šių sutarčių viešąsias konsultacijas.

Europos Komisijos 2017 m. lapkričio 23 d. reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės (Balansavimo gairės),  20 ir 21 straipsniuose įtvirtinta pareiga visiems perdavimo sistemos operatoriams (PSO) parengti Europos rankinio aktyvinimo dažnio atkūrimo rezervų (mFRR) ir automatinio aktyvinimo dažnio atkūrimo rezervų (aFRR) balansavimo energijos mainų platformos įgyvendinimo sistemos pasiūlymus. Vadovaujantis visų PSO parengtų pasiūlymų dėl Europinių aFRR ir mFRR balansavimo energijos platformų (MARI ir PICASSO) įgyvendinimo principais, PSO keičia Balansavimo energijos prekybos taisykles, kurios nustato Balansavimo energijos prekybos tarp PSO ir Balansavimo paslaugų teikėjo sąlygas.

Balansavimo gairių 53 straipsnyje įtvirtinta, kad PSO turi pradėti taikyti 15 minučių atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį visuose planavimo rajonuose, kartu užtikrindami, kad visos rinkos laiko vieneto ribos sutaptų su atsiskaitymo už disbalansą laikotarpio ribomis. Minėtų gairių 4 skyriuje numatytos bendros disbalanso apskaitos taisyklės, o pagal Harmonizuotą disbalanso skaičiavimo metodiką, patvirtintą Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros 2020 m. liepos 15 d. sprendimu Nr. 18/2020, pagal Komisijos 2017 m. lapkričio 23 d. reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos gairės, 52 straipsnio 2 dalį, apibrėžtos pagrindinės disbalanso apskaitos taisyklės bei kainodaros komponentai. Šių veiksmų visuma turėtų paskatinti 15 minučių atsiskaitymo už disbalansą laikotarpio suderinimą Europoje, einamosios paros prekybą ir prekybos produktų, kurių tiekimo laikotarpiai tie patys, kūrimą. Atsižvelgiant į tai, kad rinkos dalyviai dalyvauja komercinėje konkurencinėje aplinkoje elektros energijos prekybos ir balansavimo pajėgumų paslaugų rinkų segmentuose, o PSO yra atsakingas už integralius ir suderintus rinkos mechanizmų įgyvendinimo sprendimus, keičiamas 1 val. periodas į 15 min. rinkos laiko vienetą, koreguojami disbalanso kainodaros principai.

Baltijos PSO yra įtvirtinta pareiga užtikrinti reikiamą Balansavimo pajėgumų kiekį dažnio reguliavimui, siekiant užtikrinti stabilų Baltijos elektros sistemos darbą sinchronizuotai veikiant su kontinentinės Europos tinklais. Vadovaujantis metodologija dėl Balansavimo pajėgumų produktų sąrašo dažnio atkūrimo rezervam ir dažnio pakaitos rezervam bei Balansavimo pajėgumų rinkos taisyklėmis, parengtomis vadovaujantis Balansavimo gairių 33(1) ir 38(1) straipsniais, Balansavimo paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartyje keičiamas Balansavimo pajėgumų aukciono reglamentas, nustatantis sąlygas, kuriomis PSO vykdo Aukcioną, bei šalių teises ir pareigas Balansavimo paslaugų teikėjui teikiant Balansavimo pajėgumų paslaugą. 

Pastabas bei pasiūlymus Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties standartinėms sąlygoms prašome pateikti iki 2023 m. liepos 1 d., o Balansavimo paslaugų pirkimo – pardavimo ir Disbalanso paslaugų pirkimo – pardavimo standartinių sutarčių sąlygoms iki 2023 m. liepos 9 d. imtinai.

Daugiau informacijos apie vykstančias Operatoriaus viešąsias konsultacijas rasite čia.