Įeiti
Publikuota: 2023-06-21. Atnaujinta: 2023-06-21

VERT skelbia naują viešąjį išaiškinimą dėl Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos


​​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia viešąjį išaiškinimą dėl Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos.

Metodika reglamentuoja rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo tvarką prisidedant prie Europos Tarybos Reglamente (ES) dėl skubios intervencijos, skirtos didelėms energijos kainoms mažinti, nustatytų kainų sumažinimo galutiniams vartotojams tikslų.

Išaiškinimu siekiama užtikrinti teisinį aiškumą rinkos dalyviams pateikiant praktinius metodikos taikymo ir pajamų perviršio skaičiavimo pavyzdžius, atsižvelgus į rinkos dalyvių dažniausiai užduodamus klausimus.

Išaiškinimai pateikiami šiomis temomis dėl:

  1. Metodikoje vartojamos sąvokos „žalios naftos produktas“ interpretavimo ir metodikos taikymo asmenims naudojantiems šiuos produktus;
  2. Dėl pajamų perviršio taikymo, kai elektros energijos gamybos įrenginyje yra naudojamos kelios skirtingos kuro rūšys ar kuras naudojamas tik technologinėms reikmėms (pvz., naudojamas mazutas kartu su gamtinėmis dujomis arba naudojamas biokuras su gamtinėmis dujomis skirtoms technologinėms reikmėms).
  3. Metodikoje vartojamos sąvokos „hidroenergija be rezervuaro" interpretavimo ir metodikos taikymo asmenims, turintiems tokius elektros energijos įrenginius;
  4. Metodikos taikymo atsinaujinančių energijos išteklių projektams, kurie yra plėtojami, bet dar nėra įgiję leidimo gaminti elektros energiją. Paaiškinama, kad metodika pradedama taikyti asmenims tada, kai jie pradeda gaminti elektros energiją naudojant atsinaujinančius energijos išteklius nurodytus Reglamento 7 straipsnio 1 dalyje.

Prašome pajamų perviršio mokėjimo subjektų susipažinti su šia informacija ir įsivertinti poreikį pateikti ir (ar) patikslinti pateiktas pajamų perviršio deklaracijas bei sumokėti pajamų perviršį lėšų administratoriui.

Viešąjį išaiškinimą galite rasti ČIA.

Šis išaiškinimas yra jau antrasis viešasis išaiškinimas dėl šios metodikos. Pirmąjį 2023 m. vasario 27 d. išaiškinimą galite rasti ČIA.