Įeiti
Publikuota: 2023-06-19. Atnaujinta: 2023-06-19

VERT: ESO nepagrįstai nepritaikė vartotojui kompensacijos už suvartotą elektros energiją


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (AB ESO) ginčą dėl apmokėjimo už suvartotą elektros energiją išsprendė iš dalies vartotojo naudai - konstatavo, kad suvartotą elektros energijos kiekį ir kainą bendrovė apskaičiavo nesilaikydama galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Vartotojas VERT nurodė, kad 2022 m. gruodžio mėnesį suvartotą elektros energiją deklaruoti laiku, t.y. iki gruodžio mėn. 31 d., pavėlavo, ir deklaravo 2023 m. sausio 1 d. Todėl kreipėsi į įmonę su prašymu dėl deklaruoto rodmens įskaitymo į gruodžio mėnesio ataskaitinį laikotarpį. AB ESO vartotojo prašymą patenkino ir atliko objekte suvartotos elektros energijos kiekio perskaičiavimą bei išrašė kreditinę sąskaitą. Tačiau, anot vartotojo, bendrovės sausio mėnesį pateiktoje sąskaitoje nebuvo pritaikytas elektros kainos kompensavimas už gruodžio mėnesio suvartotą elektros energiją. Su tokiu sąskaitos apskaičiavimu vartotojas nesutinka ir prašo įpareigoti bendrovę pritaikyti 2022 m. gruodžio mėnesį suvartotai elektros energijai padidintą elektros kainos kompensavimą bei grąžinti jam sumokėtą permoką.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, kad pagal teisinį reglamentavimą įmonė neturėjo teisinio pagrindo vadovautis vartotojo prašymu ir įskaityti 2023 m. sausio 1 d. deklaruotų duomenų į 2022 m. gruodžio mėnesio ataskaitinį laikotarpį. Ji turėjo priskirti nustatytą elektros kiekį einamajam ataskaitiniam laikotarpiui (2023 m. sausio mėnesiui) ir taikyti šiam laikotarpiui galiojančias elektros energijos kainas, tarifus, kompensacijas, išrašant vartotojui atitinkamą mokėjimo dokumentą.

VERT konstatavo, kad ESO kainą apskaičiavo nesilaikydama galiojančių teisės aktų reikalavimų, todėl vartotojui pateikta kreditinė sąskaita yra nepagrista. VERT įpareigojo įmonę priskirti 2022 m. gruodžio mėnesį suvartotą elektros energiją 2023 m. sausio mėnesio ataskaitiniam laikotarpiui bei pateikti naują mokėjimo dokumentą su pritaikyta kompensacija. Bendrovė taip pat įpareigota per 30 kalendorinių dienų informuoti VERT ir vartotoją apie šio nutarimo vykdymo rezultatus.


Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.