Įeiti
Publikuota: 2023-06-13. Atnaujinta: 2023-06-13

ACER patvirtino Planinių mainų, susijusių su bendru kitos paros prekybos rinkų susiejimu, apimties skaičiavimo metodikos pakeitimus


​​

2023 m. gegužės 30 d. ES Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) patvirtino Planinių mainų, susijusių su bendru kitos paros prekybos rinkų susiejimu (angl. Single day-Ahead Coupling, SDAC), apimties skaičiavimo metodikos pakeitimus.

Pakeitimus pasiūlė perdavimo sistemos operatoriai (PSO), siekdami patobulinti metodiką, ypač dėl planinių mainų tarp paskirtųjų elektros energijos rinkos operatorių (PEERO) prekybos vietų apimties skaičiavimo.

Prieš patvirtindama PSO pasiūlymą, ACER 2023 m. kovo mėn. konsultavosi su suinteresuotosiomis šalimis, atliko reikiamus pakeitimus.

PSO šios metodikos pakeitimus įdiegs ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jos patvirtinimo, t. y. iki 2023 m. rugpjūčio 30 d.

Išsamiau žiūrėti čia.