Įeiti
Publikuota: 2023-05-29. Atnaujinta: 2023-05-29

VERT skelbia patvirtintas UAB „Ignitis“ 2023 metų II pusmečio visuomenines elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarkąValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) skelbia UAB „Ignitis“ 2023 m. II pusmečio visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarką. 

Visuomeninės elektros energijos kainos buitiniams elektros energijos vartotojams bei jų taikymo tvarka įsigalios nuo 2023 m. liepos 1 d.

Populiariausias „Standartinis“ vienos laiko zonos tarifas sieks 22,7 cento už kilovatvalandę su PVM, 18,93% arba 5,3 ct/kWh su PVM mažiau nei dabar galiojanti kaina.

1. lentelė. Visuomeniniai elektros energijos tarifai ŽĮ buitiniams vartotojams 2023 m. 3 – 6 mėn., ct/kWh (su PVM) be ir su elektros tiekimo kainos kompensacija ir 2023 m. II pusm.

Ignitis 2 lentelė.jpg

Visuomeninę elektros energijos kainą sudaro šios dedamosios:

1.  Elektros energijos įsigijimo (biržos) kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas ir biržos mokesčius;

2.  Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro:

a) Elektros energijos perdavimo kaina – ją sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais.

b) Sisteminių paslaugų kaina – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.

c) Elektros energijos skirstymo kaina – ją sudaro skirstomųjų tinklų operatoriaus, turinčio daugiau nei 100 tūkst. vartotojų, patiriami kaštai paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina, indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą.

3. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina – skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan.

4. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina – sudaro visuomeninio tiekėjo veiklos sąnaudos, patirtos vykdant visuomeninį elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams.

5. Papildoma dedamoji prie persiuntimo kainos – skirta kompensuoti elektros energijos įsigijimo kainos skirtumus, susidarančius tarp Tarybos nustatytos įsigijimo kainos ir rinkoje faktiškai susiformavusios kainos, visuomeninio tiekimo pajamų skirtumus, susidariusius dėl prognozuotų ir faktinių pajamų neatitikimo, taip pat visuomeninio tiekėjo sąnaudoms, susijusioms su liberalizavimo procesu, padengti. ​

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-05-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.