Įeiti
Publikuota: 2023-05-29. Atnaujinta: 2023-05-29

VERT pakoregavo gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainosValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakoregavo gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos – 152,45 Eur/(MWh/parą/metus), taikomą nuo 2023 m. liepos 1 d.

Nustatant gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos atsižvelgta į tai, kad pagal turimus 2023 m. I ketvirčio duomenis apskaičiuotos paskirtojo tiekėjo sąnaudos dėl skirtumo tarp paskirtojo tiekėjo už būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir vidutinės importo kainos bei SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudos sudaro 22,5 Eur, t. y. pagal turimus faktinius 2023 metų I ketvirčio duomenis dedamoji, lyginant su galiojančia reikšme (19,3mln. Eur), didėja 17 proc.

Taip pat skaičiavimuose buvo vertintas paskirtojo tiekėjo sąnaudų nuokrypis dėl prognozuotų ir faktinių paskirtajam tiekėjui kompensuojamų suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudų 2022 m. IV ketvirtį (2 mln. Eur) pagal UAB „Ignitis“ ir AB „Klaipėdos nafta“ teikiamus duomenis. VERT nustatė, kad UAB „Ignitis“ ir AB „Klaipėdos nafta“ teikiamose ataskaitose buvo įvertintas 2022 m. paskirtojo tiekėjo išdujintas SGD kiekis 4 137 237 MWh, t. y. 76 362 MWh didesnis nei Vyriausbės nustatytas SGD terminalo būtinasis kiekis.

Atsižvelgdama į tai VERT įpareigojo UAB „Ignitis“ iki 2023 m. rugsėjo 1 d. pateikti:

  • Patikslintą UAB „Ignitis“ reguliavimo apskaitos sistemos tvarkos aprašą, kuriame būtų numatyti principai, pagal kuriuos ilgalaike SGD įsigijimo sutartimi įsigytas ataskaitinį laikotarpį išdujintas SGD kiekis, viršijantis SGD terminalo būtinąjį kiekį, ir su juo susijusios sąnaudos būtų priskiriami komercinei veiklai;

  • Pakoreguotas 2022 m. sausio–gruodžio mėnesių ir 2022 metų gamtinių dujų tiekimo veiklos ataskaitas, kuriose ataskaitinio laikotarpio išdujintas SGD kiekis, viršijantis SGD terminalo būtinąjį kiekį, ir su juo susijusios sąnaudos būtų priskiriami komercinei veiklai;

  • Pakoreguotą 2022 m. reguliuojamos veiklos atskaitomybę, kurioje ataskaitinį laikotarpį išdujintas SGD kiekis, viršijantis SGD terminalo būtinąjį kiekį, ir su juo susijusios sąnaudos būtų priskiriami komercinei veiklai.

  • Įpareigojo AB „Klaipėdos nafta“ pateikti patikslintą informaciją apie 2022 m. sausio–gruodžio mėnesiais SGD terminalo naudotojų išdujintus kiekius ir SGD kiekius technologinėms reikmėms, kad paskirtajam tiekėjui priskirtas išdujintas ir (ar perkrautas) SGD kiekiai ir su juos susiję paskirtajam tiekėjui priskirti SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoti SGD kiekiai būtų ne didesni nei SGD terminalo būtinasis kiekis ir su juo susiję SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoti SGD kiekiai.

    Gavusi patikslintus duomenis, VERT tikslins apskaičiuotą paskirtojo tiekėjo sąnaudų nuokrypį, susidariusį 2022 m., nustatydama gamtinių dujų tiekimo saugu​mo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos 2024 metams.

     
    Išsamiai susipažinti su VERT 2023-05-29 posėdžio medžiaga galite ČIA. ​