Įeiti
Publikuota: 2023-04-24. Atnaujinta: 2023-04-24

Viešoji konsultacija dėl Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikosValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos pakeitimo projektą (Prijungimo metodika). Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. gegužės 9 d.

Projekto tikslas ‒ papildyti Prijungimo metodiką nuostatomis, apibrėžiančiomis ekonomiškai pagrįstus Prijungimo įkainių skaičiavimo metodus, siekiant užtikrinti nediskriminacines buitinių vartotojų prijungimo sąlygas. Taip pat siekiama, kad skaičiavimo principai eliminuotų vienkartinius sąnaudų pokyčių šuolius bei Prijungimo įkainių svyravimus.

Siūlomi esminiai pakeitimai:

1. Vertinti ne einamųjų ar ateinančių metų, o praėjusių 5 metų kainų ar pajamų viršutinę ribą, kas leistų išvengti Prijungimo įkainių svyravimų.

2. Siekiant išvengti prijungiamų buitinių vartotojų, esančių arčiau esamos gamtinių dujų skirstymo sistemos, diskriminavimo, siūloma numatyti Prijungimo įkainių skaičiavimo principus vartotojams, kurių tiesiamo dujotiekio ilgis yra didesniu kaip 150 m atstumu. Prijungimo įkainiai diferencijuojami, atsižvelgiant į tai, kad 99 proc. prijungiamų vartotojų atstumas iki esamos gamtinių dujų skirstymo sistemos yra iki 150 m. Kadangi prijungiami buitiniai vartotojai vartoja vidutiniškai panašų kiekį gamtinių dujų, o nutolusių vartotojų prijungimo investicijų poreikis daug didesnis, siūloma didesniu kaip 150 m atstumu nutolusiems vartotojams už atstumą, kuris viršija 150 m, taikyti įkainį už kiekvieną nutiestą dujotiekio metrą, padengiantį pilną dujotiekio metro investicijos vertę.

3. Numatyti galimybę gamtinių dujų skirstymo operatoriui, kuris per paskutinius 4 ketvirčius neprijungė nė vieno naujo vartotojo, palikti galioti anksčiau patvirtintus įkainius.​

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".