Įeiti
Publikuota: 2023-04-20. Atnaujinta: 2023-04-20

VERT nustatė UAB „Telšių vandenys“ paslaugų bazines kainas


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Telšių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas penkerių metų laikotarpiui. Vartotojai, už paslaugas atsiskaitantys bute, mokės – 2,30 Eur/m3 (be PVM).

Gyventojai, nepriklausomai nuo suvartoto geriamojo vandens/sutvarkomų nuotekų kiekio, kas mėnesį taip pat moka apskaitos kainą, kurią tvirtina bendrovės valdyba arba bendrovės vadovas*.

Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinės kainos vartotojams, perkantiems paslaugas bute (Eur/m3 be PVM)

Screenshot 2023-04-20 112506.jpg

Vartotojams paslaugų kainų pokytį lėmė įvertintos didesnės būtinosios sąnaudos, reikalingos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimui: išlaidos personalo išlaikymui, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius ir aplinkos teršimą, naujai pradėto eksploatuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, elektros energijos sąnaudos.   

100 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos normas reikalavimus ir 100 proc.   nuotekų yra išvaloma iki nustatytų reikalavimų.

Vartotojų, atsiskaitančių už paslaugas bute, mokama suma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas sudarys 1,06 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4,0 proc. vidutinių šeimos pajamų.

VERT nustatytas kainas bendrovė taikys po 30 kalendorinių dienųtai yra nuo 2023 m. balandžio 1 d.

* nuo 2022 m. lapkričio 16 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio 3 dalimi, apskaitos kainas tvirtina geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų valdybos, o kai ji nesudaroma – įmonės vadovas.

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-04-20 posėdžio medžiaga galite ČIA.