Įeiti
Publikuota: 2023-04-19. Atnaujinta: 2023-04-19

VERT skelbia 2022 metų II pusmečio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), vykdydama gamtinių dujų rinkos stebėseną ir priežiūrą, parengė ir skelbia 2022 m. II pusmečio gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaitą. Ataskaitoje pateikiami svarbiausi pusmečio duomenys apie gamtinių dujų sąnaudų, kainų pokyčius, transportavimo kiekius ir pajamas, importo, perdavimo, skirstymo, pakartotinio dujinimo veiklas, taip pat informacija apie prekybą didmeninėje ir mažmeninėje gamtinių dujų rinkose bei atliktas investicijas.

Svarbiausi 2022 m. II pusmečio rodikliai:

Importas

 • Gamtines dujas importuojantys rinkos dalyviai 2022 m. II pusmetį importavo 19 859 GWh gamtinių dujų, t. y. 89,75 proc. daugiau nei 2021 m. II pusmetį.
 • Importuojamų gamtinių dujų sąnaudos[1] siekė 2 945,6 mln. Eur, kurios palyginti su 2021 m. II pusmečiu išaugo 5,2 karto.
 •  Vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina 2022 m. II pusmetį buvo
  149,65 Eur/MWh, arba 2,8 karto didesnė nei 2021 m. II pusmečio vidutinė svertinė importuojamų gamtinių dujų kaina.

Transportavimas, perdavimas, paskirstymas, SGD pakartotinis dujinimas

 • Perdavimas Lietuvos Respublikos vartotojams 2022 m. II pusmetį siekė 6 012  GWh, t. y. 36,24 proc. mažesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
 •  Gamtinių dujų transportavimas į Europos Sąjungos šalis 2022 m. II pusmetį siekė 15 445 GWh ir, palyginus su 2021 m. II pusmečiu, išaugo 11,4 kartų.
 • 2022 m. II pusmetį gamtinių dujų tranzito apimtys siekė 10 054 GWh ir, palyginus su 2021 m. II pusmečiu, mažėjo 21,91 proc.
 • Per 2022 m. II pusmetį perdavimo sistema buvo transportuota 31 510 GWh gamtinių dujų, t. y. 33,22 proc. daugiau nei 2021 m. II pusmetį.
 • 2022 m. II pusmetį perdavimo sistemos operatoriaus gaunamos pajamos iš sistemos naudotojų už perdavimo paslaugą sudarė 23,6 mln. Eur ir buvo 2,36 proc. didesnės nei 2021 m. II pusmetį.
 • 2022 m. II pusmetį paskirstyta 2 905 GWh gamtinių dujų, t. y. 25,79 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.
 • 2022 m. II pusmetį skirstymo veiklos pajamos sudarė 20,9 mln. Eur ir, palyginti su 2021 m. II pusmečiu, buvo 1,75 proc. mažesnės.
 • Vykdydamas suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo veiklą, Suskystintų gamtinių dujų sistemos operatorius 2022 m. II pusmetį išdujino 19 080 GWh gamtinių dujų, t. y. 2,7 kartais daugiau nei 2021 m. II pusmetį ir gavo 22,7 mln. Eur pajamų, arba 34,07 proc. didesnes pajamas nei 2021 m. II pusmetį, kuomet pajamos sudarė 16,9 mln. Eur.  Nurodytu laikotarpiu SGD pakartotinio dujinimo sistemos operatorius suteikė 110 GWh perkrovos paslaugų ir pajamos sudarė 0,1 mln. Eur.

Didmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

 • 2022 m. II pusmetį UAB „GET Baltic“ gamtinių dujų biržoje buvo parduota 3 225 GWh gamtinių dujų, t. y.  5,01 proc. mažiau nei 2021 m. II pusmetį.
 • 2022 m. II pusmetį gamtinių dujų tiekimo leidimą turinčių tiekėjų skaičius – 51, iš kurių 32 aktyvūs. Palyginus su 2021 m. II pusmečiu, tiekimo leidimus turinčių tiekėjų skaičius išaugo 41,67 proc., aktyvių tiekėjų – 68,42 proc.
 • Didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje (pagal dvišales sutartis) 2022 m. II pusmetį, palyginus su 2021 m. II pusmečiu, parduodamų gamtinių dujų kiekis padidėjo 2,3 kartais, t. y. nuo 7 081 GWh iki 15 939 GWh.
 • Didmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje pagal dvišales sutartis prekiavę gamtinių dujų tiekėjai 2022 m. II pusmetį gavo 2 174,1 mln. Eur pajamų, arba 12,3 kartų daugiau nei 2021 m. II pusmetį.

Mažmeninė gamtinių dujų tiekimo rinka

 • Mažmeninėje gamtinių dujų rinkoje 2022 m. II pusmetį patiekta 3 023 GWh gamtinių dujų, t. y. 22,38 proc. mažiau nei 2021 m. II pusmetį. Tiekimas nebuitiniams vartotojams sumažėjo 27,73 proc., o buitiniams vartotojams sumažėjo 10,23 proc., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

·      Gamtinių dujų tiekimo įmonės, gamtines dujas pardavusios mažmeninėje gamtinių dujų tiekimo rinkoje, 2022 m. II pusmetį gavo 349,5 mln. Eur pajamų. Pajamų dydis išaugo 80,24 proc. palyginus su 2021 m. II pusmečiu.

Investavimas ir kiti rodikliai

 • 2022 m. II pusmetį Lietuvos Respublikoje gamtinių dujų suvartojimas siekė 5 979 GWh, t. y. 35,89 proc. mažiau nei 2021 m. II pusmetį, kuomet buvo suvartota 9 326 GWh gamtinių dujų.
 • 2022 m. II pusmetį perdavimo sistemos operatorius investavo 11,4 mln. Eur, t. y. 31,94 proc. mažiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Skirstymo sistemos operatoriai investavo 8,5 mln. Eur arba 53,98 proc. mažiau nei 2021 m. II pusmetį. ​

Gamtinių dujų rinkos stebėsenos ataskaita parengta pagal įmonių ataskaitų duomenis. VERT rinkos dalyviams bei suinteresuotiems asmenims surinktą ir apibendrintą informaciją apie įvykius gamtinių dujų sektoriuje pateikia kas pusę metų.


[1] Nevertinamos AB „Achema“ ir UAB Kauno termofikacijos elektrinės gamtinių dujų pirkimo sąnaudų, kurios buvo patirtos gamtines dujas naudojant savoms reikmėms.