Įeiti
Publikuota: 2023-04-13. Atnaujinta: 2023-04-13

VERT vienašališkai nustatė UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) vienašališku sprendimu nustatė UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamąsias antriesiem​s šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kurios įsigalios 2023 m. gegužės 1 d.

VERT vienašališki sprendimai dėl šilumos kainos dedamųjų priimami, kai savivaldybių tarybos nesilaiko Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintos prievolės per 30 dienų nuo šilumos kainų dedamųjų projekto pateikimo nustatyti šilumos kainos dedamąsias. Vienašališkai nustatytos šilumos kainų dedamosios galioja ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Po šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekcinė 2023 m. balandžio mėn. šilumos kaina, palyginti su galiojančia kaina, didėja 1,39 ct/kWh (nuo 10,44 ct/kWh iki 11,83 ct/kWh). Perskaičiuota pastovioji dedamoji šilumos kainą didina 0,65 ct/kWh (nuo 4,56 ct/kWh iki 5,21 ct/kWh). Perskaičiuota kintamoji dedamoji šilumos kainą didina 0,31 ct/kWh, t. y. nuo 5,88 ct/kWh iki 6,19 ct/kWh. Papildoma dedamoji, lyginant su galiojančiomis, šilumos kainą didina 0,43 ct/kWh.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-04-13 posėdžio medžiaga galite ČIA. ​