Įeiti
Publikuota: 2023-04-13. Atnaujinta: 2023-04-13

VERT suderino UAB „Kuršėnų vandenys“ investicijas


​​

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino UAB „Kuršėnų vandenys“ 2019-2023 m. investicijas ir Šiaulių rajono savivaldybės patikėjimo teise perduotą turtą.

Bendrovės pateiktų derinti investicijų suma yra 4,79 mln. Eur, pateikto derinti turto (lietaus nuotekų šalinimo tinklų) likutinė vertė 500,53 tūkst. Eur.

Investicijos finansuojamos Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto, ES struktūrinių fondų ir bendrovės nuosavomis lėšomis.

Bendrovė rekonstravo vandens gerinimo įrenginius Kairių miestelyje ir sujungė vandentiekio tinklus. Atlikus geriamojo vandens kokybės tyrimus nustatyta, kad filtrai tinkamai vandens neišvalo, todėl esantys filtrai demontuoti ir jų vietoje pastatyti nauji filtrai, maišytuvas, orapūtė, vandens plovimo rezervuarai. Įgyvendinus investiciją 983 gyventojai gauna saugų ir patikimą geriamąjį vandenį. Taip pat Kairių miestelyje buvo paklota 0,71 km. naujų vandentiekio tinklų, kurie prijungti prie Kairių miestelio centralizuotų vandentiekio tinklų, įrengta 10 vandentiekio įvadų.

Bendrovė investavo į nugeležinimo įrenginių statybą Gilvyčių kaime. Gilvyčių kaimo vandenvietėje buvo būtina pagerinti vandens kokybę, nes ji neatitiko kokybės reikalavimų. Vandenvietėje įrengti vandens gerinimo įrenginiai. Įgyvendinus investiciją, gyventojai gauna saugų ir patikimą geriamąjį vandenį.

Atlikta nugeležinimo įrenginių statyba Voveriškių kaime. Voveriškių kaimo vandenvietėje geriamajame vandenyje saugos ir kokybės rodikliai neatitiko reikalavimų, todėl pastatyti vandens gerinimo įrenginiai. Įgyvendinus investiciją, gyventojai gauna kokybės reikalavimus atitinkantį  vandenį.

Nugeležinimo įrenginių statyba atlikta ir Pakapės kaime. Atlikus tyrimus nustatyta, jog būtina gerinti vandens kokybę. Įgyvendinus investiciją 240 gyventojų gauna saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį.

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-04-13 posėdžio medžiaga galite ČIA.