Įeiti
Publikuota: 2023-03-31. Atnaujinta: 2023-03-31

Skelbiama viešoji konsultacija dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą. Pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2023 m. balandžio 28 d.

Esminiai pakeitimai:​

1)  Numatyti apmokėjimą patvirtinančių dokumentų fiksavimo būdai.

2) Statytojas ar jo įgaliotas atstovas privalo VERT atstovui sudaryti saugias patekimo sąlygas patikrinti energetikos įrenginius ar kitais būdais organizuoti saugų patekimą prie jų.

3) Atlikus patikrinimą vietoje leisti ištaisyti nustatytus trūkumus, neatmetant statytojo prašymo, kai atliekami paleidimo-derinimo darbai.

4)  VERT darbuotojo pasirašytas Patikrinimo aktas išsiunčiamas, tik gavus apmokėjimą už paslaugą pagrindžiantį dokumentą.

5) Jeigu iki energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginių paleidimo-derinimo darbų pažymoje nurodytos datos paleidimo-derinimo darbai neatlikti, energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas privalo pateikti VERT prašymą išduoti naują Paleidimo-derinimo darbų pažymą.

6) Įtrauktas naujas skyrius „Visuomeninės paskirties pastatuose, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės institucija, įrengtoms katilinėms ar šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kurių galia yra 30 kW ar didesnė (Š-6), techninės būklės patikrinimo aktas“.

 

• Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt. 

• Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti el. paštu [email protected] arba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą, o neturint tokios galimybės - paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223 arba faksu (8 5) 213 5270.

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".