Įeiti
Publikuota: 2023-03-30. Atnaujinta: 2023-03-30

VERT suderino AB „Amber Grid“ naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistemos taisyklesValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB „Amber Grid“ naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistemos taisykles.

Esminiai pasikeitimai:

Atlikti pakeitimai reikalingi įgyvendinant 2022 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/2576 dėl solidarumo didinimo geriau koordinuojant dujų pirkimą, nustatant patikimus lyginamuosius kainų indeksus ir tarpvalstybinius dujų mainus (Reglamentas) bei siekiant užtikrinti efektyvų perdavimo sistemos pajėgumų panaudojimą perdavimo sistemos sujungimo taškuose.

Bendrovės siūlymu įdiegtas mechanizmas, numatytas Reglamento 14 straipsnio 7 dalies c punkte – prieš dieną arba tą pačią dieną siūlyti bent jau iš pradžių nepaskirtus pajėgumus, kurie turi būti paskiriami kaip pertraukiamieji pajėgumai. Taisyklėse atlikti pakeitimai: 1) įgyvendinama galimybė taikyti Reglamento 14 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus reikalavimus; 2) patikslintas susietųjų pajėgumų paskirstymo procesas.

Nauja taisyklių redakcija bus taikoma nuo 2023 m. balandžio 1 d.

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-03-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.