Įeiti
Publikuota: 2023-03-30. Atnaujinta: 2023-03-30

VERT pratęsė Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimą


​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė nutarimo Dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo pakeitimui ir nutarimu „Dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties patvirtinimo“ patvirtintos Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimui.

Esminiai pakeitimai:

1.    Pratęsiamas Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimas bei Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimas 2023 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikroms ir 2023–2024 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikroms, kai įmonių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais.

2.   Techninės užduoties pakeitimai atlikti, atsižvelgiant į Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, numatančius reikalavimus regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrai.

3. Jeigu ūkio subjektas vykdo kelias reguliuojamas veiklas, kurių apskaitos atskyrimui ir sąnaudų paskirstymui taikomi Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašai, tai pirmiausia į dvi dalis atskiriami minėtais aprašais reglamentuojamų veiklų turtas, pajamos ir sąnaudos. Atsižvelgiant į tai, papildyti reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros procedūrų aprašymai.

4. Atsižvelgiant į 4400-ojo tarptautinio susijusių paslaugų standarto pakeitimus, numatančius naujus reikalavimus auditorių darbo dokumentavimui, audito ataskaitos turiniui ir audito ataskaitos pavadinimui, buvo pakeista Sutartų procedūrų ataskaitos forma.

 

​Išsamiai susipažinti su VERT 2023-03-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.