Įeiti
Publikuota: 2023-03-30. Atnaujinta: 2023-03-30

VERT paskyrė garantinio geriamojo vandens viešuosius tiekėjus ir nuotekų tvarkytojusValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įgyvendindama Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą bei siekdama užtikrinti vartotojams nepertraukiamas bei kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, paskyrė garantinio vandens tiekėjais viešojo geriamojo vandens tiekimo regionuose šiuos viešuosius geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus:

- Alytaus regione – UAB „Dzūkijos vandenys“;

- Kauno regione – UAB „Kauno vandenys“;

- Klaipėdos regione – AB „Klaipėdos vanduo“;

- Marijampolės regione – UAB „Sūduvos vandenys“;

- Panevėžio regione – UAB „Aukštaitijos vandenys“;

- Šiaulių regione – UAB „Šiaulių vandenys“;

- Tauragės regione UAB „Tauragės vandenys“;

- Telšių regione – UAB „Mažeikių vandenys“;

- Utenos regione – UAB „Utenos vandenys“;

- Vilniaus regione – UAB „Vilniaus vandenys“.

Garantinio geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų sąrašas buvo sudarytas, remiantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme numatytais reikalavimais:

  1. Ūkio subjektai turi veikti atitinkamuose viešojo geriamojo vandens tiekimo regionuose.
  2. Garantinio vandens tiekėjo geriamojo vandens tiekimo paslaugų pardavimas (m3) viešojo geriamojo vandens tiekimo regione turi būti didžiausias.
  3. Garantinis vandens tiekėjas turi turėti pakankamą finansinį pajėgumą, kuris vertinamas Įstatymo nustatyta tvarka bei vadovaujantis Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašu.

4. Garantinio vandens tiekėjo įsiskolinimo lygis (įsiskolinimo ir turto santykis), nurodytas Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų apraše, turi būti ne didesnis kaip 5. Įsiskolinimo lygio (įsiskolinimo ir turto santykio) vertinimas atliktas, nustatant visų įsipareigojimų (kaip tai numatyta Finansinio pajėgumo nustatymo apraše) ir, atsižvelgus į Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo reikalavimus, reguliuojamai veiklai priskirto ilgalaikio turto likutinės vertės santykį. ​

Garantinis geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas  yra geriamojo vandens tiekimas ir (arba) nuotekų tvarkymas, vykdomas savivaldybės institucijos, kai viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos galiojimas.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-03-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.