Įeiti
Publikuota: 2023-03-30. Atnaujinta: 2023-03-30

VERT pakeitė Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pakeitė Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašą.

Esminiai pasikeitimai:​

  • Numatytas garantinio geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo skyrimas ir priežiūra, viešojo geriamojo vandens tiekimo regione esančių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų VERT paskirtam garantiniam geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui mokamų įmokų nustatymas ir kontrolė, garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo organizavimas ir reikalavimai garantiniam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, reikalavimai garantiniams vandens tiekėjams  bei garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatymas.

  • Aprašas papildytas nuostata dėl įsiskolinimo lygio nustatymo.

  • Numatyta, kad VERT, įspėjusi viešąjį vandens tiekėją apie galimą licencijos galiojimo panaikinimą, per 5 darbo dienas apie tai praneša garantiniam vandens tiekėjui.

  •  Apibrėžta, kad garantinis vandens tiekėjas iš viešojo vandens tiekėjo, kurio licencijos galiojimas panaikintas, turi priimti naudoti ir valdyti visą jam nuosavybės teise priklausančią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kitą jam nuosavybės teise priklausantį turtą, reikalingą garantiniam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui vykdyti pagal viešojo vandens tiekėjo, kurio licencijos galiojimas panaikintas, sudarytą turto aprašą.

  • Aprašas patikslintas, numatant, kad garantinis vandens tiekėjas privalo sudaryti visas garantiniam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui vykdyti reikalingas paslaugų ir rangos, panaudos ir nuomos sutartis su ūkio subjektais per 2 (du) mėnesius.

  • Numatyta, kad garantinis vandens tiekėjas ne administruoja informaciją apie gautas įmokas, o vykdo gautų įmokų apskaitą.


    Išsamiai susipažinti su VERT 2023-03-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.

​