Įeiti

Papildyta Investicijų grąžos normos nustatymo metodika


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) pritarė Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimams, kurie reglamentuoja investicijų grąžos normos nustatymą, kai Metodika taikoma regioninių atliekų tvarkymo centrams ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir atliekų deginimo įrenginio valdytojams, kurie teikia komunalinių atliekų tvarkymo reguliuojamos veiklos paslaugas, bei skolinto kapitalo kainos skaičiavimus Šilumos gamybos ir tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją ir komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuose.

Esminiai pakeitimai: 

1. Investicijų grąžos normos nustatymo reikalavimai yra taikomi regioninių atliekų tvarkymo centrams ir bendro atliekų deginimo įrenginio ar atliekų deginimo įrenginio valdytojams.

3. Skolinto kapitalo kaina apskaičiuojama sudedant ūkio subjekto faktinės ilgalaikių paskolų likučio palūkanų normos svertinį vidurkį, efektyvaus skolinimosi skatinimo ribos reikšmę ir skolinto kapitalo priedą.

4. Nustatoma, kad skolinto kapitalo kainos (palūkanų normos, už kurią ūkio subjektas gali gauti ilgalaikę paskolą), proc., kuri atitinka ūkio subjekto faktinės paskolų litais ir (arba) eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, skaičiuojant likučio palūkanų normos svertinį vidurkį, apskaičiavimui naudojamų duomenų laikotarpiai imami atsižvelgiant į atskirų sektorių paslaugų kainodaros specifiką.

5. Jeigu ūkio subjekto faktinė ilgalaikių paskolų palūkanų norma yra mažesnė nei Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.), kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis ir ūkio subjektas vykdo veiklą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją, komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuose, tai skolinto kapitalo kaina padidinama dalimi, kuri lygi skirtumui tarp atitinkamos paslaugos kainos ar viršutinės ribos nustatymo, ar didžiausio tarifo derinimo projekto pateikimo VERT metu Europos pinigų rinkos instituto (angl. European Money Markets Institute) tinklapyje paskelbtos mėnesio pirmos dienos EURIBOR indekso reikšmės ir Ūkio subjekto faktinės skolinto kapitalo kainos (efektyvaus skolinimosi skatinimo riba).

6. Jeigu ūkio subjektas neturi ilgalaikių paskolų ir ūkio subjektas vykdo veiklą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją, komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuose, tai skolinto kapitalo kaina skaičiuojama kaip atitinkamos paslaugos kainos ar viršutinės ribos nustatymo, ar didžiausio tarifo derinimo projekto pateikimo VERT metu Europos pinigų rinkos instituto (angl. European Money Markets Institute) tinklapyje paskelbta mėnesio pirmos dienos 6 mėnesių EURIBOR indekso reikšmė (neigiama EURIBOR indekso reikšmė prilyginama nuliui).

7. Nustatyta, kad ūkio subjektai, vykdantys veiklą šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją, komunalinių atliekų tvarkymo sektoriuose, duomenis ūkio subjekto faktinei skolinto kapitalo kainai nustatyti bei perskaičiuoti VERT pateikia pagal Metodikos priedą kartu su atitinkamos paslaugos kainos ar viršutinės ribos nustatymo, ar didžiausio tarifo derinimo projektais.

8. Šilumos gamybos ir (ar) tiekimo, karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo, keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją, komunalinių atliekų tvarkymo sektorių atveju iki kiekvieno mėnesio dvidešimtos dienos VERT interneto svetainėje skelbiami mėnesio pirmos dienos Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis ir 6 mėnesių EURIBOR indekso reikšmė.

Metodikos pakeitimai, ūkio subjektui pateikus prašymą bei atitinkamą informaciją, taikomi atitinkamam ūkio subjekto iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos pateiktam kainų projektui. 

Išsamiai susipažinti su VERT 2023-03-30 posėdžio medžiaga galite ČIA.